KMMF

Seminarium 

Teorii Dwoistosci

Theory of Duality

Seminar

Czwartek, 10:15

Thursday, 10:15 a.m.

Sala seminaryjna KMMF

ul. Hoza 74, V pietro

KMMF Seminar Room

74 Hoza Str., 5th Floor

 


 

5 czerwca 2008/  June 5th 2008

Nicola CICCOLI (UPerugia)

FROM POISSON TO QUANTUM GEOMETRY


29 maja 2008/  May 29th 2008

Stefan RAUCH (Linköping)

WHAT MEANS TO EXPLAIN THE MOTION OF THE TIPPE TOP?

The Tippe Top has a shape of a truncated sphere with a peg attached to the flat surface. When spun sufficiently fast on its spherical bottom the tippe top turns up and continues motion on the peg.  Research on the Tippe Top has long history since 19-th century and it is presently understood  that the gliding friction is responsible for this phenomenon and that it takes place for the values of parameters where measures the eccentricity of the centre of mass.  I shall present results of our work on the phase space picture of TT.  It appears that under mild assumptions about the friction force the asymptotic frictionless solutions play a special role, they are periodic and they are global attractors. All solutions tend (in the sense of the LaSalle´ theorem) to one of the asymptotic solutions. We have discussed conditions of their stability and have described what happens to the TT in large for all values the parameters and all initial conditions. But detailed dynamics of the Tippe Top, that is description of how a TT is rising to the inverted spinning state remained unexplained. I shall present my recent results that provide tools to capture mathematically the whole dynamics of inversion. I shall demonstrate the motion of the Tippe Top and other rigid bodies.


15 maja 2008/  May 15th 2008

Mariusz BIAŁECKI

DYSKRETNA WERSJA TEORII SATO


8 maja 2008/  May 8th 2008

Prof. Andrzej TRAUTMAN

O  STRUKTURACH  CAUCHY'EGO-RIEMANNA

W  OGÓLNEJ  TEORII  WZGLĘDNOŚCI

Referat będzie zawierał wprowadzenie do pojęcia przestrzeni CR i ich roli w konstrukcji czasoprzestrzeni z kongruencją geodezyjnych zerowych bez ścinania, dopuszczających zerowe, ale różne od zera, rozwiązanie równań Maxwella.


24 kwietnia 2008/  April 24th 2008

Prof. Janusz  GRABOWSKI (IM PAN)

ZASADY  SKŁADANIA  ROZWIĄZAŃ  RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH


17 kwietnia 2008/  April 17th 2008

Prof. Marek  BOŻEJKO (UWr)

UOGÓLNIONE ZMIENNE GAUSSOWSKIE, WZORY WICKA

 I  HIPOTEZA  BESSA-MOUSSA-VILLANI

Abstrakt: Hipoteza Bessa-Moussa-Villani (BMV) mówi, że dla dowolnych macierzy (operatorów) samosprzężonych A, B, funkcja F(x) =tr(exp(A+ixB)) jest dodatnio określona na prostej rzeczywistej, czyli jest transformatą Fouriera-Stieltjesa miary dodatniej na prostej. Łatwo pokazać, że  (BMV)  jest prawdziwa dla macierzy 2X2, a już dla wymiaru 3 pozostaje OTWARTA! od ponad 20 lat! Celem referatu będzie pokazanie hipotezy (BMV) dla dużej klasy operatorów postaci A=G(f), B((g), gdzie G(f) = a(f) + a*(f),  a operatory a(f) spełniają uogólnione relacje komutacji jak np.: (q-CCR)          a(f) a*(g) -qa*(g)a(f) =<f,g>  tutaj q jest liczba rzeczywista z przedziału [-1,1], wektory  f,g są w pewnej rzeczywistej przestrzeni Hilberta, a ślad jest rzutem na próżnię (vacuum). Istotna role w dowodzie odgrywa wzór Wicka i hipoteza (BMV) jest prawdziwa dla szerszej klasy operatorów typu gaussowskiego, które wprowadziliśmy i badaliśmy z R.Speicherem,M.Guta i H.Yoshida. a pewne z nich są powiązane z relacjami badanymi przez Pusza i Pusza-Woronowicza.


10 kwietnia 2008/  April 10th 2008

Piotr  GWIAZDA (IMSiM UW)

MECHANIKA  CIECZY  I  PRZESTRZENIE  ORLICZA

Zajmiemy się przepływem cieczy nienewtonowskich przy założeniu wysokiej całkowalności tensora naprężeń, tj. wyżej niż wielomianowej. Nasze rozważania dotyczą uogólnionych przestrzeni Orlicza (tzw. Musielaka-Orlicza). Przykładem tego typu przestrzeni są przestrzenie o zmiennym wykładniku, tj. Lp(x).  Jako motywacje do rozważania tego typu zagadnień przytoczę tu płyny elektroreologiczne, magnetoreologiczne lub dylatacyjne, czyli takie, gdzie jakiś bodziec wpływa gwałtownie na zmianę lepkości cieczy. Warunki wzrostu sformułowane są w sposób bardziej ogóolny niż w przestrzeniach Lp.  Mianowicie zakładamy istnienie pewnej wypukłej funkcji M (tzw. N-funkcji), przy pomocy której zadajemy warunki wzrostu tensora S oraz definiujemy uogólnioną przestrzeń Orlicza. Brak wielomianowych warunków wzrostu prowadzi do sformułowania problemu w przestrzeniach nieośrodkowych oraz rodzi szereg intersujących trudności. Należy nadmienić, że w kontekście płynów magnetoreologicznych i elektroreoloicznych naturalnym zagadnieniem jest też rozważanie nieciągłości tensora naprężeń.


3 kwietnia 2008/  April 3rd 2008

Paweł  URBAŃSKI

UKŁADY JEDNORODNE,  REDUKCJE  I  ZASADA  JACOBIEGO


27 marca 2008/  March 27th 2008

Prof. Marek TRIPPENBACH

POJEDYNCZA  REALIZACJA  ZDERZENIA  KONDENSATÓW  BOSEGO  EINSTEINA


20 marca 2008/  March 20th 2008

Prof. Klaus FREDENHAGEN (U  Hamburg)

THE  TIME  SLICE  AXIOM  IN  PERTURBATIVE  QUANTUM  FIELD  THEORY


13 marca 2008/  March 13th 2008

 Katarzyna  GRABOWSKA

O  OPERATORZE  SCHRÖDINGERA


6 marca 2008/  March 6th 2008

Jan DEREZIŃSKI

ROZPRASZANIE  DLA  NISKICH  ENERGII

Omówię własności operatorów falowych i operatora rozpraszania dla pewnej ciekawej klasy potencjałów. W potencjałach tych równania ruchu  dla zerowych energii posiadają trajektorie uciekające do nieskończoności, co posiada interesujące odpowiedniki w mechanice kwantowej.


28 lutego 2008/  February  28th 2008

 Weronika WALAT

ALGORYTMICZNE ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW PROBABILISTYCZNYCH
Przedstawię kilka algorytmicznych rozwiązań (zarówno empirycznych jak i teoretycznych) ciekawych problemów probabilistycznych, m. innymi gry Penneya.

21 lutego 2008/  February  21st 2008

Prof. Ilka  AGRICOLA (Lipsk)

A  HISTORICAL  APPROACH  TO  THE  EXCEPTIONAL  LIE  GROUP  G2  AND   ITS  GEOMETRY

This talk is devoted to a detailed historical and mathematical  account of G2 s first years, in particular the contributions and the  life of Friedrich Engel's almost forgotten Ph. D. student Walter  Reichel,  who worked out the details of the geometric description of G2 in  1907. I  will also give an introduction to modern G2-geometry, its many  impulses  for modern differential geometry  and its relevance in theoretical physics (superstring theory).


24 stycznia 2008/  January  24th 2008

Tomasz  LIPNIACKI (IPPT)

DWUSKALOWE  MODELOWANIE  TURBULENCJI W  NADCIEKŁYM HELU

In the first part I will discuss two classes of solutions of quantum vortex motion in the context of localized induction approximation and relation of these solutions to the motion of a classical vortex. The first class describes self similar solutions, while the second one the solutions for which the infinite vortex line shrinks, but still maintains both its shape and spatial scale. In the second part I will derive equations describing coupled motion of normal and superfluid components in the case when macroscopic velocity fields of both components remain laminar. In the considered approach the normal and superfluid component are coupled by a tangle of quantum vortex lines, which density evolves according to the modified Vinen equation accounting for anisotropy and drift of the tangle. Two specific cases will be considered: stationary rotating turbulence and formation of plane Couette flow.


17 stycznia 2008/  January  17th 2008

Karol PALKA

METODY GEOMETRII ALGEBRAICZNEJ  (TAKŻE W FIZYCE)

Abstrakt: Opowiem o rozmaitościach algebraicznych i problemach ich dotyczących. Pojawią się podstawowe pojęcia takie jak snop, kohomologie, rozdmuchanie, deformacje. Pokażę związki z topologia, algebrą i teorią strun.


10 stycznia 2008/  January  10th 2008

Prof. Wojciech ZAJĄCZKOWSKI (IM PAN)

O GLOBALNYCH, REGULARNYCH ROZWIĄZANIACH  RÓWNANIA  NAVIERA-STOKES'A


3 stycznia 2008/  January  3rd 2008

Maciej  NIESZPORSKI

O TRANSFORMACJACH  DARBOUX  DLA  RÓWNAŃ RÓŻNICOWYCH


20 grudnia 2007/  December 20th 2007

Przemysław  MAJEWSKI

ROZWIĄZALNOŚĆ WIELOMIANÓW W PIERWIASTNIKACH,

CZYLI WYCIECZKA W ŚWIAT ROZSZERZEŃ GALOIS

Zaprezentuję szkic dowodu twierdzenia Abela-Ruffiniego, co oznacza odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma wzoru na pierwiastki równania stopnia pięć i wyższych. Omówię w sposób przeglądowy teorię rozszerzeń ciał (ograniczając się do charakterystyki zero), teorię skończonych rozszerzeń Galois oraz jej związek z tzw. rozwiązalnością grup skończonych oraz rozwiązalnością wielomianów w pierwiastnikach. Jako dodatek omówię i uzasadnię nierozwiązalność grup permutacji zbioru pięciu (lub więcej) elementów.


13 grudnia 2007/  December 13th 2007

Bohdan GRZĄDKOWSKI  (IFT)

W  POSZUKIWANIU  NOWEJ  FIZYKI

Omówię najistotniejsze elementy standardowego modelu oddziaływań elektrosłabych i silnych. Przedstawię jego słabe strony i opowiem o wybranych kierunkach badań poza modelem standardowym.


6 grudnia 2007/  December 6th 2007

George JANELIDZE (University of Cape Town, RPA)

SEMIDIRECT  PRODUCTS

Most of mathematical structures have products whose definitions are considered as "straightforward", and in many cases one does not even think of these definitions as being instances of the categorical one, introduced by Saunders Mac Lane almost sixty years ago. This talk is devoted to a very different story of semidirect products, where the result "every split epimorphism in a nice category is a semidirect product projection" requires a highly non-trivial categorical approach.


29 listopada 2007/  November 29th 2007

Maciej  NIESZPORSKI

O TRANSFORMACJACH  DARBOUX  DLA  RÓWNAŃ RÓŻNICOWYCH


22 listopada 2007/  November 22nd 2007

Piotr   STACHURA

MATEMATYCZNE  IMPLIKACJE  PRZYCZYNOWOŚCI  WEDŁUG  BORCHERSA  I  SENA


15 listopada 2007/  November 15th 2007

Prof. Paweł  STRZELECKI  (MIMUW)

HIPOTEZA   HILDEBRANDTA


8 listopada 2007/  November 8th 2007

Prof. Andrzej  SZYMACHA  (IFT)

OD  ZASADY  RÓWNOWAŻNOSCI  DO  METRYKI SCHWARZSCHILDA  Z  POMINIĘCIEM  RÓWNAŃ EINSTEINA

Dokładna analiza zasady równoważności i próba skonstruowania statycznego "pozornego" pola przyśpieszeń (takiego jak w spadającej windzie) prowadzi do wniosku, ze pole takie jest niemożliwe. W najlepszym przypadku, kierunek może być jeden, ale wartość przyspieszenia musi się zmieniać w kierunku pola. Zmianie tej można nadać postać prawa Gaussa dla strumienia pola przyśpieszeń w próżni (ze źródłem określonym przez samo to pole). Stosując następnie to prawo do przypadku sferycznie symetrycznego, znajduje się dokładnie pole Schwarzschilda (i metrykę Schwarzschilda). Interesujące jest przyjrzeć się polu w obszarze skończonym, znajdującym się w ustalonej odległości od horyzontu, w granicy promienia czarnej dziury R->oo. Jest ono identyczne z "maksymalnie jednorodnym" polem znalezionym wcześniej jako "pole  pozorne". A tym razem jest to pole REALNE. R dążące do nieskończoności gwarantuje, ze tensor Riemana dąży do zera. Promienie światła poruszają się w tym polu po okręgach, o środku leżącym na horyzoncie, i promieniu wyznaczonym przez punkt startu i kierunek początkowy, co jest ciekawostka sama w sobie, mająca zresztą pewien luźny związek z własnością promieniowania Hawkinga. Jest to przykład niejako "ortogonalny" do zwykłego odchylania promieni w pobliżu gwiazdy, gdzie wpływ krzywizny trójprzestrzeni i prawdziwe grawitacyjne spadanie fotonów na gwiazdę wnoszą równe wkłady. Podział taki nabiera jasnego sensu po sformułowaniu "uogólnionej zasady Jacobiego" jaka w polu statycznym uzyskuje się dla trajektorii trójwymiarowej, czterowymiarowej geodezyjnej. Jest tam miejsce i na trójwymiarową metrykę i na "współczynnik załamania". W płaskiej przestrzeni w pobliżu horyzontu nieskończonej czarnej dziury, fotony "tylko" spadają. "Współczynnik załamania" okazuje się odwrotnie proporcjonalny do (rzeczywistej) odległości od horyzontu, zupełnie jak w pewnym zadaniu olimpijskim sprzed lat, ze specjalnie uformowana płytką o n~1/x.


25 października 2007/  October 25th 2007

Prof. Witold BARDYSZEWSKI (IFT)

DYSPERSJA POLARYZACYJNA W ŚWIATŁOWODOWYCH LINIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

Abstrakt: Dyspersja fali elektromagnetycznej wywołana zmienną dwójłomnością ośrodka w jednomodowych włóknach optycznych poważnie utrudnia dalsze  zwiększenie prędkości przesyłania informacji przy tradycyjnych metodach modulacji. Omówione zostaną podstawy fizyczne tego zjawiska oraz metody modelowania stosowane przy opracowywaniu strategii  kompensacji.


11, 18 października 2007/  October 11th, 18th 2007

Piotr  SOŁTAN

IZOMETRYCZNE  DZIAŁANIA  GRUP  NA  PRZESTRZENIACH  HILBERTA

Abstrakt: Powiem parę słów o działaniach grup przez (afiniczne) izometrie na przestrzeniach Hilberta. Jest to ciekawa gałąź badań teorii grup. Podam przykłady takich działań oraz pokażę związki z pewnymi "klasycznymi" zagadnieniami analizy i analizy harmonicznej.


4 października 2007/  October 4th 2007

Prof. Jan GAJ (IFD)

KROPKI  KWANTOWE  I  FOTONY

Prezentacja


31 maja 2007/  May 31st 2007

Prof. Piotr  PRAGACZ  (IM PAN)

ŻYCIE  I  DZIEŁO  HOENE-WROŃSKIEGO


24 maja 2007/  May 24th 2007

Prof. Jarosław  WIŚNIEWSKI  (IM UW)

O  ROZMAITOŚCIACH  FANO


17 maja 2007/  May 17th 2007

Stanisław L. WORONOWICZ

ISTOTA  TEORII  TOMITY


10 maja 2007/  May 10th 2007

Prof. Witold  RESPONDEK (INSA de ROUEN)

UKŁADY  NIEHOLONOMICZNE: GEOMETRIA  I  MECHANIKA


26 kwietnia 2007/  April 26th 2007

Paweł  KASPRZAK

WPROWADZENIE  DO  EKONOFIZYKI


19 kwietnia 2007/  April 19th 2007

Tomasz  ŻUK

TWIERDZENIE   FROBENIUSA-SCHURA

Twierdzenie Frobeniusa-Schura pełni ważną rolę w teorii reprezentacji grup skończonych, pozwalając dokonać klasyfikacji reprezentacji nieprzywiedlnych na podstawie eleganckiego, prostego warunku. Referat służyć będzie naświetleniu podstaw tego twierdzenia, jego miejsca w teorii oraz niektórych prostych konsekwencji.


12 kwietnia 2007/  April 12th 2007

Wojciech DYBALSKI (Getynga)

PERTURBACYJNA  RENORMALIZOWALNOŚĆ  TEORII  lj4 

METODĄ  RÓWNAŃ  GRUPY  RENORMALIZACJI

Streszczenie. Na podstawie prac Polchinskiego i Koppera et al. przedstawiony zostanie dowód perturbacyjnej renormalizowalności euklidesowej teorii lj4.  Argument, bazujący na równaniach grupy renormalizacji, unika rozważań kombinatorycznych, które cechowały wcześniejsze dowody renormalizowalności.


29 marca 2007/  March 29th 2007

Maciej  ŁUKASIK

OPERADY  I  ALGEBRY


22 marca 2007/  March 22nd 2007

dr hab.  Konrad BANASZEK (UMK)

BILANS  WIERNOŚCI  W  OPERACJACH  KWANTOWYCH

Streszczenie: Jednym z fundamentalnych aspektów fizyki kwantowej jest zaburzenie stanu kwantowego układu fizycznego  spowodowane aktem obserwacji. W referacie przedstawione zostanie ilościowe sformułowanie tego zagadnienia przy użyciu wierności  na jednorodnych zespołach stanów kwantowych. Przykład wierności posłuży także do określenia ogólnych własności miar zaburzenia  stanu kwantowego i ilości informacji uzyskanej w wyniku obserwacji.

15 marca 2007/  March 15th 2007

Prof.  Marek  DEMIAŃSKI (IFT)

OBSERWOWANIE  I  MODELOWANIE  WSZECHŚWIATA


8 marca 2007/  March 8th 2007

Marcin  KOŚCIELECKI

DEKOHERENCJA  WEDŁUG  ŻURKA  


1 marca 2007/  March 1st 2007

Prof. Anatol  ODZIJEWICZ  (UWB)

CAŁKOWALNOŚĆ  NIESKOŃCZONEJ  SIECI  TODY

Abstract.  The semi-infinite Toda lattice is an example of Hamiltonian system which is described in terms of the geometry of Banach Lie-Poisson spaces. It is shown that the infinite dimensional generalzation of the Flaschka map is a momentum map.Action-angle variables for the Toda system are constructed.


22 lutego 2007/  February 22nd 2007

Piotr  SOŁTAN

ILOCZYNY  SKRZYŻOWANE  C*-ALGEBR

Abstrakt: Rozpocznę od definicji C*-algebry, reprezentacji grupy w C*-algebrze i działania grupy na C*-algebrze. Podam właściwą definicję iloczynu skrzyżowanego C*-algebry przez działanie grupy oraz szkic dowodu istnienia tego obiektu. Kluczowe będzie konsekwentne używanie odpowiedniego pojęcia morfizmu pomiędzy C*-algebrami. Opiszę również ciekawe przykłady iloczynów.


25 stycznia 2007/  January 25th 2007

Jan DEREZIŃSKI

KWADRATOWE  HAMILTONIANY –

ŚCIŚLE  ROZWIĄZALNE  MODELE  PROBLEMU PODCZERWONEGO  I  NADFIOLETOWEGO

Abstrakt: Hamiltoniany określone na bozonowych przestrzeniach Focka zdefiniowane jako kwadratowe wyrażenia zbudowane z operatorów kreacji i anihilacji są bardzo interesującymi przykładami samosprzężonych operatorów. Ilustrują one szereg interesujących zjawisk, które w fizyce wiążą się  z renormalizacją,  problemem podczerwonym i nadfioletowym.


18 stycznia 2007/  January 18th 2007

Prof. Marek KUŚ  (CFT)

GRANICE  KLASYCZNE  SKOŃCZENIE-WYMIAROWYCH UKŁADÓW  KWANTOWYCH

Pokazane zostaną różne sposoby osiągania granicy klasycznej dla układów kwantowych zdefiniowanych w terminach generatorów dowolnej zwartej półprostej algebry Liego. Układy takie można traktować jako uogólnienia różnego rodzaju układów oddziałujących spinów, choć bezpośrednią motywacją były rozważania nad wielopoziomowymi modelami wykorzystywanymi w fizyce atomowej i optyce. Okazuje się, że własności klasycznej dynamiki otrzymanej w granicy klasycznej zależą od sposobu przechodzenia do tej granicy, co ma pewne konsekwencje także na poziomie kwantowym.


11 stycznia 2007/  January 11th 2007

Prof. Krzysztof A. MEISSNER

WPROWADZENIE  DO  SUPERSYMETRII


4 stycznia 2007/  January 4th 2007

Piotr  STACHURA

KWANTOWE  NIEZMIENNIKI  3-ROZMAITOŚCI


21 grudnia 2006/  December 21st 2006   g. 11 00

Prof.  Bogdan  CICHOCKI  (IFT)

DYNAMIKA  STOKESA  - WYZWANIE   DLA  MECHANIKI  STATYSTYCZNEJ


14 grudnia 2006/  December 14th 2006

Jarosław  BUCZYŃSKI   (MIMUW)

ZESPOLONE  PODROZMAITOŚCI  LEGENDROWSKIE  W  PRZESTRZENI  RZUTOWEJ

Streszczenie:

 Dla zespolonej przestrzeni wektorowej V z ustaloną formą symplektyczną mówimy, ze podrozmaitość w przestrzeni rzutowej CP(V) jest legendrowska Jeśli jej stożek, afiniczny (czyli przeciwobraz przy naturalnym odwzorowaniu (V\{0})--> CP(V)) ma lagranżowska przestrzeń styczna w każdym gładkim punkcie. Podczas referatu opowiem krótko o zastosowaniach tych podrozmaitości w geometrii algebraicznej. Przybliżę także niektóre ze znanych własności rozmaitości legendrowskich, na przykład związek wielomianów kwadratowych zerujących się na nich z ich grupą automorfizmów.


7 grudnia 2006/  December 7th 2006

Prof. Krzysztof   PACHUCKI  (IFT)

 ELEKTRODYNAMIKA KWANTOWA LEKKICH UKŁADÓW ATOMOWYCH:

ENERGIA  JONIZACJI  ATOMU  HELU


30 listopada 2006/  November 30th 2006

Atabey KAYGUN (IM PAN)

HOPF  ALGEBRAS  AND  THE  NOTION  OF  SYMMETRY

IN  THE  NONCOMMUTATIVE  UNIVERSE 

Abstract: In this talk, after giving a brief definition of Hopf algebras  and bialgebras, I will try to convey the idea that actions of these objects on various other objects can be viewed as the noncommutative extension of the notion of the symmetries of a space.  I will also present examples where the noncommutative symmetry says something about certain classical mathematical objects.


23 listopada 2006/  November 23rd 2006

Prof. Mariusz  WODZICKI  (Berkeley)

 CO  NAPRAWDĘ  UDOWODNIŁ  ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ


16 listopada 2006/  November 16th 2006

Prof. Jerzy KAMIŃSKI  (IFT)

STANY REZONANSOWE - GENERACJA I STEROWANIE ZEWNĘTRZNYM POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Streszczenie:

W mechanice klasycznej i kwantowej cząstka naładowana poruszająca się w stałych polach elektrycznym i magnetycznym nie ma stanów związanych. To samo dotyczy cząstki oddziałującej ze statycznym potencjałem odpychającym. J. Piasecki i in. pokazali, że jeśli ruch cząstki opisać dynamiką klasyczną w obecności stałego pola elektromagnetycznego i odpychającego potencjału, to dla pewnych szczególnych wartości parametrów istnieją trajektorie nieskończenie długo obiegające centrum potencjału, co oznacza, że odpychający potencjał może wiązać cząstkę. Tematem mojego wystąpienia będzie analiza kwantowa tego zjawiska. Wybierając oddziaływanie kontaktowe (o zerowym zasięgu) jako potencjał, podam ścisłą postać funkcji Greena, której bieguny określają właściwości stanów związanych i rezonansowych. Analizując tę funkcję numerycznie pokażę, że dla pewnych szczególnych wartości natężenia pola elektrycznego i indukcji pola magnetycznego, część urojona energii rezonansów staje się nieskończenie mała, zatem rezonans przekształca się w stan związany. Przedyskutuję również zawiązek tych stanów z wirami kwantowymi.


9 listopada 2006/  November 9th 2006

Ulrich  KRAEHMER (IMPAN)

ON  POINCARE  DUALITY

The final aim of this survey talk is to explain and prove the algebraic underpinning (or at least analogue) of Poincare duality.  It links the functors Tor and Ext of  Cartan and Eilenberg and leads to Poincare-type dualities in all kinds of (co)homology theories  that can be expressed in terms of them (group, Lie algebra, Hochschild homology etc.). The first part of the talk  will consist of a review of spectral sequences for nonexperts.


2 listopada 2006/  November 2nd 2006

Prof. Stefan  POKORSKI   (IFT)

 EFEKTYWNE  TEORIE POLA W  FIZYCE  ODDZIAŁYWAŃ  ELEMENTARNYCH


26 października 2006/  October 26th 2006

Wojciech KAMIŃSKI

 FUNKCJE  q-SPECJALNE


19 października 2006/  October 19th 2006

Jacek  WOJTKIEWICZ

 WŁASNOŚCI  UKŁADÓW  SIECIOWYCH  WĘDROWNYCH FERMIONÓW

W  NISKICH  TEMPERATURACH     

Abstrakt: 

Zostanie przedstawionych kilka faktów dotyczących niskotemperaturowych własności określonej klasy układów wędrownych fermionów na sieci. Typowym przedstawicielem tej klasy jest model Falicova-Kimballa. Zamierzam  zacząć od jego wprowadzenia, po czym nastąpi krótkie i na ogół dalece niewyczerpujące omówienie metod stosowanych przy badaniu stanów podstawowych oraz własności niskotemperaturowych takich układów: argument Peierlsa;  jego znaczące uogólnienie - teoria Pirogova-Sinai'a; rachunek  zaburzeń w wersji Datty, Fernandeza i Frohlicha. Kilka diagramów fazowych zademonstruje bogactwo możliwych zachowań modelu FK.


12 października 2006/  October 12th 2006

Paweł  KASPRZAK

RUCH  NA  PÓŁPROSTEJ  WEDŁUG  WEYLA


5 października 2006/  October 5th 2006

Piotr  SOŁTAN

 LICZBY  NADRZECZYWISTE    (SURREAL NUMBERS)

Abstrakt: Przedstawię podstawowe fakty na temat liczb nadrzeczywistych. Jest to klasa zawierająca zbiór liczb rzeczywistych jak i wszystkie liczby porządkowe. Zdefiniowany jest w niej liniowy porządek oraz działania: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie (i inne) tak, ze spełnione są tożsamości ciała uporządkowanego, ale klasa ta nie jest zbiorem. 
I will describe basic elements of the theory of surreal numbers. Surreal numbers form a class which contains all real numbers  and all ordinal numbers. There is a linear order and operations of addition, subtraction, multiplication and division (among others), so that identities of an ordered field are fulfilled. However, the surereal numbers do not constitute a set.

 

 


8 czerwca 2006/  June 8th, 2006

Weronika WALAT

O  LEMACIE  SPERNERA,  TASOWANIU  KART  I  INNYCH  CIEKAWOSTKACH KOMBINATORYCZNYCH        


1 czerwca 2006/  June 1st, 2006

Prof. Zofia  ADAMOWICZ  (IM PAN)

 

PROBLEMATYKA   INDUKCJI

O różnych formach indukcji w arytmetyce i teorii mnogości i związkach miedzy indukcją a aksjomatem zastępowania w teorii

mnogości


25 maja 2006/  May 25th, 2006

Tomasz  ŻUK

 

KILKA CIEKAWYCH WŁASNOŚCI  PRZESTRZENI POLSKICH

Przestrzenie polskie to szeroka klasa przestrzeni metryzowalnych, o ważnych i interesujących własnościach z punktu widzenia np. teorii miary. Na szczególną uwagę zasługuje prostota ich struktury jako przestrzeni mierzalnych. Seminarium poświęcone będzie ukazaniu, jak elementarne własności topologiczne przestrzeni polskich wyznaczają ich miejsce w świecie przestrzeni topologicznych: relacje z innymi często spotykanymi przestrzeniami, ze zbiorami borelowskimi w przestrzeniach metryzowalnych oraz własności bazujących na nich przestrzeni mierzalnych.


18 maja 2006/  May 18th, 2006

Wiesław  PUSZ

 

O   TWIERDZENIU  PUTNAMA-FUGLEDE


11 maja 2006/  May 11th, 2006

Andriyj PANASIUK

 

O   GEOMETRII   TROPIKALNEJ


4 maja 2006/  May 4th, 2006

dr  Laurent FREIDEL (Perimeter Institute)

 

NON  COMMUTATIVE  HARMONIC  ANALYSIS  IN  2+1  QUANTUM  GRAVITY


27 kwietnia 2006/  April 27th, 2006

Prof. Marek  CZACHOR (PG)

 

MOJE  KWANTOWANIE  POLA


20 kwietnia 2006/  April 20th, 2006

Piotr  PODLEŚ

 

PROBLEM  SAMOODDZIAŁYWANIA  W ELEKTRODYNAMICE  KLASYCZNEJ 


6 kwietnia 2006/  April 6th, 2006

Prof. Grzegorz ŁUKASZEWICZ (MIMUW)

 

RÓWNANIA  NAVIERA-STOKESA  I  TURBULENCJA

Przedstawię, w języku zrozumiałym dla szerokiego grona, kilka własności turbulencji (dotyczą one, głownie pytania o możliwość opisu turbulencji przy pomocy skończonej liczby parametrów), które można wywnioskować z samych

równań Naviera-Stokesa.


30 marca 2006/  March 30th, 2006

Maciej ŁUKASIK

 

O  INDEKSIE    PODFAKTORÓW


23 marca 2006/  March 23rd, 2006

Jan  DEREZIŃSKI

 

HYPERGEOMETRIC  FUNCTIONS  I


16 marca 2006/  March 16th, 2006

Prof. Mirosław  LACHOWICZ  (MIMUW)

 

GRANICE MAKROSKOPOWE PÓŁGRUP STOCHASTYCZNYCH:

 OD MIKRO DO  MAKRO


9 marca 2006/  March 9th, 2006

Sylvain GOLENIA

 

POSITIVE  COMMUTATOR  METHOD 

AND  ABSOLUTE  CONTINUITY   OF  SPECTRUM


2  marca 2006/  March 2nd, 2006

Piotr  CHRUŚCIEL  (Tours)

 

ASYMPTOTYCZNIE  PROSTE  CZASOPRZESTRZENIE 

PARZYSTO-WYMIAROWE

We show that a set of conformally invariant equations derived from the Fefferman-Graham tensor can be used to construct global solutions of vacuum Einstein equations, in all even dimensions. This gives, in particular, a new, simple proof of Friedrich's result on the future hyperboloidal stability of Minkowski space-time, and extends its validity to even dimensions.

Based on joint work with Michael Anderson, http://arxiv.org/abs/gr-qc/0412020


23  lutego 2006/  February 23rd, 2006

Katarzyna  GRABOWSKA

 

O  ODWROTNYM  TWIERDZENIU  TAYLORA


19  stycznia 2006/  January 19th 2006

Piotr  SOŁTAN

 

WIELOMIAN  JONESA

 

Po rekordowo krótkim wprowadzeniu do teorii węzłów opiszę kolejne kroki konstrukcji wielomianu Jonesa dwóch zmiennych. Omówię podstawowe jego własności i obliczę go dla pewnych konkretnych węzłów. Konstrukcja będzie oparta na analizie pewnej klasy reprezentacji grupy warkoczy. Na koniec postaram się zmieścić trochę informacji o wielomianie Jonesa jednej zmiennej i jego pojawieniu się w teorii podfaktorów.


12  stycznia 2006/  January 12th 2006

Krzysztof  MEISSNER (IFT)

 

QUANTUM   ANOMALIES

 

I will discuss the mathematical structure of gauge and gravitational anomalies in quantum field theory.

 


5  stycznia 2006/  January 5th 2006

Wojciech  DYBALSKI (Göttingen)

 

TEORIA  HAAGA-RUELLE'A  W OBECNOŚCI  CZĄSTEK BEZMASOWYCH

Przedmiotem referatu będzie  konstrukcja teorii rozpraszania stabilnych cząstek masywnych bez zalożenia przerw

masowych. Dowód wykorzystuje rezultaty analizy harmonicznej operatorów lokalnych i metody rozwinięte w teorii rozpraszania cząstek bezmasowych. Konstrukcja stosuje się do teorii o dostatecznie regularnym spektrum operatora masy.


15  grudnia 2005/  December 15th 2005,  wyjątkowo w sali 403 IMPAN,  ul. Śniadeckich 8

PIOTR WOJDYŁŁO (IM PAN)

ORBITS  UNDER  UNITARY  GROUP  ACTION,

OR  WAVELETS  AND  GABOR  SYSTEMS

Both wavelets and Gabor systems are the orbits of one vector in $L^2(\R)$ under the action of some set of unitary operators. We will introduce the concepts of  wavelet orthonormal bases from the very beginning (1984) through Meyer's and Daubechies' constructions towards Mallat's Multiresolution Analysis. We shall explain the difficulty of obtaining the orthonormal Gabor system posed by Heisenberg Uncertainty Principle, discuss why people were interested in tight frames and how Wilson bases are related to automorphisms of Heisenberg group.  Irreducibility of affine and Schroedinger representations leads to the construction of coorbit spaces. If time permits, we will tackle the following topics as well: Characterization of coherent tight frames in the direct integral. Unconditionality of Wilson bases in Fock-Bargmann spaces. Unconditionality of wavelet bases in Besov-Triebel-Lizorkin spaces. Coorbit spaces for discrete groups.


8  grudnia 2005/  December 8th 2005,  wyjątkowo w sali 403 IMPAN,  ul. Śniadeckich 8

Prof. Przemysław WOJTASZCZYK  (MIMUW)

 

O  APROKSYMACJI  NIELINIOWEJ


1  grudnia 2005/  December 1st 2005,  wyjątkowo w sali 403 IMPAN,  ul. Śniadeckich 8

Paweł  URBAŃSKI

 

PODWÓJNE,   POTRÓJNE, ….  WIĄZKI  WEKTOROWE


24  listopada 2005/  November 24th 2005

Ulrich  KRAEHMER (IMPAN)

 

ON THE  HOCHSCHILD  HOMOLOGY  OF  QUANTUM  GROUPS


10, 17  listopada 2005/  November 10th , 17 th  2005

Paweł KASPRZAK

 

TWIERDZENIE  O  INDEKSIE


3  listopada 2005/  November 3rd 2005

Jerzy  KIJOWSKI

 

O DOBRYCH  I  ZŁYCH  LAGRANŻJANACH  W  OTW


27  października 2005/  October 27th 2005

Prof. Maria KRAWCZYK (IFT)

 

FOTONY W ŚWIECIE CZĄSTEK ELEMENTARNYCH


20  października 2005/  October 20th 2005

Sylvain GOLENIA

 

THE  SPECTRUM  OF  MAGNETIC  SCHRÖDINGER  OPERATORS  ON CONFORMALLY  CUSP  MANIFOLDS

We consider open manifolds which are interiors of a compact manifold with boundary, and Riemannian metrics asymptotic to a conformally cylindrical metric near the boundary. We show that the essential spectrum of the Laplace operator on functions vanishes under the presence of a magnetic field which does not define an integral relative cohomology class. It follows that the essential spectrum is not stable by perturbation even by a compactly supported magnetic field. We also treat magnetic operators perturbed with electric fields.


13  października 2005/  October 13th 2005

Zygmunt SZEFLIŃSKI  (IFD)

 

FUZJA TERMOJADROWA W KIESZONKOWYM GENERATORZE.

CZY TO ZIMNA FUZJA?

Tygodnik Nature z kwietnia 2005 roku publikuje niesłychanie interesującą pracę. Dwu fizyków Brian Naranjo i Set Putterman oraz chemik Jim Gimzewski doprowadzili do reakcji fuzji termojądrowej przy pomocy niewielkiego

kryształu piroelektrycznego. Reakcja fuzji jąder deuteru budzi olbrzymie emocje, gdyż jest przedmiotem zainteresowania badaczy kontrolowanej syntezy termojądrowej, która mogłaby rozwiązać problemy energetyczne naszej planety.

Czy wymieniony eksperyment cos wnosi do rozwiązania zagadnienia produkcji energii?

 


2  czerwca 2005/ June 2nd 2005

Marcin  KOŚCIELECKI

 

SPIN  W  ZRENORMALIZOWANEJ 

ELEKTRODYNAMICE  KLASYCZNEJ


19 maja 2005/ May 19th 2005

WŁODZIMIERZ   M.  TULCZYJEW


12 maja 2005/ May 12th 2005

Antoni  SYM

 

JAK  KUGLOWANO  HAMILTONIANEM  W   XIX  WIEKU  cz.II


5 maja 2005/ May 5th 2005

Konrad BAJER   (IG)

 

KILKA  UWAG  O  AKTUALNYCH  PROBLEMACH  HYDRODYNAMIKI


28 kwietnia 2005/ April 28th 2005

Marcin  BOBIEŃSKI   (IM UW)

 

O  GEOMETRII  SO(3)  W  WYMIARZE  5 raz jeszcze


21 kwietnia 2005/ April 21st 2005

Antoni  SYM

 

JAK  KUGLOWANO  HAMILTONIANEM  W   XIX  WIEKU


14 kwietnia 2005/ April 14th 2005

Ihor MYKYTYUK (LVIV, RZESZÓW)

 

NIEZMIENNICZE  STRUKTURY  HIPERKAEHLEROWKIE

NA  PRZESTRZENIACH  SYMETRYCZNYCH


7 kwietnia 2005/ April 7th 2005

Paweł  URBAŃSKI

 

TRANSFORMACJA  LEGENDRE’A  DLA UKŁADÓW  DYSYPATYWNYCH


31 marca 2005/ March 31st 2005

Prof.  Piotr  CHRUŚCIEL  (TOURS)

 

LORENTZOWSKI  DOWÓD  DODATNIOŚCI  ENERGII


17 marca 2005/ March 17th 2005

dr Bogusława KARPIŃSKA (PW)

 

BUKIETY  CANTORA  DLA  ITERACJI   a exp(z)


10 marca 2005/ March 10th 2005

Prof.  Stefan   JACKOWSKI   (IM UW)

 

IMMERSJE  ROZMAITOŚCI  W  PRZESTRZENIE EUKLIDESOWE


3 marca 2005/ March 3rd 2005

Prof. HENRYK  WOŹNIAKOWSKI   (MIM UW)

 

O   OBLICZENIACH   KWANTOWYCH


24 lutego 2005/ February 24th 2005

Prof. MACIEJ  P. WOJTKOWSKI   (IM PAN)

 

SZTYWNOŚĆ  KONEKSJI  WEYLA  O  NIEUJEMNEJ  KRZYWIŹNIE  SEKCYJNEJ


6 stycznia 2005/ January 6th 2005

SZYMON  ŁĘSKI

 

POWIERZCHNIE  MINIMALNE  Z  BRZEGIEM  O KRZYWIŹNIE  CO  NAJWYŻEJ  4 p


16 grudnia 2004/December 16th, 2004

ILKA  AGRICOLA  (HU Berlin)

 

SPECIAL GEOMETRIES, CONNECTIONS WITH

SKEW-SYMMETRIC TORSION AND STRING THEORY

 


9 grudnia 2004/December 9th, 2004

NORBERT  PONCIN  (U of Luxembourg)

 

SYMBOL  CALCULUS  AND APPLICATIONS


2 grudnia 2004/December 2nd, 2004

STANISŁAW  L. WORONOWICZ

 

KUGLOWANIE   HAMILTONIANEM

25 listopada 2004/November 25th, 2004

PAWEŁ  NUROWSKI

 

O  SO(3)  GEOMETRII  W  WYMIARZE  5


18 listopada 2004/November 18th, 2004

Prof. JACEK  MIĘKISZ (MIMUW)

 

PRZEJŚCIA  FAZOWE  W  TEORIOGROWYCH  MODELACH  DYNAMIKI  POPULACJI


28 października, 4 listopada 2004/ October 28th, November 4th, 2004

dr MIKOŁAJ  ROTKIEWICZ  (MIMUW)

 

ALGEBRY  WIERZCHOŁKOWE


21 października 2004/ October 21st 2004

Prof. PIOTR  RYBKA  (MIMUW)

 

MATEMATYCZNE  PODEJŚCIE  DO  MODELOWANIA KRYSZTAŁÓW  WZRASTAJĄCYCH  Z  PARY

 


7, 14 października 2004/ October 7th, 14th 2004

PIOTR  SOŁTAN

 

O  GEOMETRYCZNEJ  TEORII  GRUP

 


27 maja 2004/ May 27th 2004

Prof.  JAN  KISYŃSKI

 

PÓŁGRUPY-DYSTRYBUCJE  O  NIETRYWIALNYCH  JĄDRACH


20 maja 2004/ May 20th 2004

Prof. ZOFIA  ADAMOWICZ (IM PAN)

 

DUŻE  LICZBY KARDYNALNE


13 maja 2004/ May 13th 2004

Prof. MAREK  NAPIÓRKOWSKI (IFT)

 

POWIERZCHNIOWE  PRZEMIANY  FAZOWE


6 maja 2004/ May 6th 2004

LAURENT   BRUNEAU

 

HYPERCONTRACTIVE  SEMIGROUPS


22 kwietnia 2004/ April 22nd 2004

PAWEŁ  KASPRZAK

TEORIA  CHOQUET’A   cz.2


15 kwietnia 2004/ April 15th 2004

PAWEŁ  KASPRZAK

TEORIA  CHOQUET’A


1 kwietnia 2004/ April 1st 2004

MACIEJ    ŁUKASIK

 

LICZBY  PORZĄDKOWE  I  LINIA  DŁUGA


25 marca 2004/ March 25th 2004

Prof. PIOTR  CHANKOWSKI  (IFT)

 

NEUTRINA  I  WSZECHŚWIAT


18 marca 2004/ March 18th 2004

Prof. GERD  RUDOLPH  (Lipsk)

 

OBSERVABLE  ALGEBRAS  AND  THEIR REPRESENTATIONS  FOR  LATTICE  GAUGE  THEORIES


11 marca 2004/ March 11th 2004

Prof. ZBIGNIEW  PERADZYŃSKI (IMS UW)

 

O  CHAOTYCZNYCH  ROZWIĄZANIACH  RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH CZĄSTKOWYCH


4 marca 2004/ March 4th 2004

dr hab. MICHAŁ  SZUREK  (IM UW)

 

KWADRYKI  WCZORAJ  I  DZISIAJ 


26 lutego 2004/ February 26th 2004

SZYMON  ŁĘSKI

 

O  POLIJEDNORODNYCH   ROZWIĄZANIACH  PDE 


19 lutego 2004/ February 19th 2004

dr hab. MACIEJ  GELLER (IFD)

 

DNA – WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO


15 stycznia 2004/ January 15th 2004

PAWEŁ  URBAŃSKI

 

IZOMORFIZMY  ALGEBR  FUNKCJI  GŁADKICH


8 stycznia 2004/ January 8th 2004

Prof. WŁADYSŁAW A. MAJEWSKI (UG)

 

O  SPLOTACH  I KORELACJACH  KWANTOWYCH

18 grudnia 2003/ December 18th 2003

JAN  DEREZIŃSKI

 

ZŁOTA REGUŁA FERMIEGO I POWRÓT DO RÓWNOWAGI


11 grudnia 2003/ December 11th 2003

Prof.  MACIEJ  SKWARCZYŃSKI  (USKW)

O  WSPÓŁRZĘDNYCH  REPREZENTATYWNYCH

 


4 grudnia 2003/ December 4th 2003

PIOTR  M.  HAJAC

THE CALOW-MATTHES QUANTUM 3-SPHERE

 


27 listopada 2003/ November 27th 2003

PAUL-ANDI  NAGY  (HU BERLIN)

FOLIATIONS  ON  KAEHLER  MANIFOLDS

 


20 listopada 2003/ November 20th 2003

KATARZYNA  GRABOWSKA

GEOMETRIA  WARTOŚCI  AFINICZNYCH  W ZASTOSOWANIACH

 


13 listopada 2003/ November 13th 2003

Prof. IGOR  SZCZYRBA (CO)

FIZYCZNE I BIOLOGICZNE ASPEKTY MODELOWANIA URAZÓW MÓZGU

Abstrakt: Mózg jest ośrodkiem sprężysto-lepkim, którego podstruktury mają bardzo różne i niejednorodne właściwości fizyczne. W szczególności moduł skręcenia materii szarej jest znacznie większy niż materii białej, a neurony w materii białej tworzą nieizotropowe włókna. Ponadto lepkość płynu rdzeniowo-mózgowego zawartego w komorach mózgowych jest 104 razy mniejsza niż materii mózgowej. Symulacje numeryczne oparte na nieliniowym, ciekłym modelu urazów mózgu wykazują, że umiejscowienie i charakterystyka uszkodzeń powstających w rozmaitych wypadkach są wynikiem rozchodzenia się fal skręcenia i różnic własności fizycznych między poszczególnymi podstrukturami mózgu.

 


6 listopada 2003/ November 6th 2003

Prof. WŁODZIMIERZ  M. TULCZYJEW (INFN Napoli)

ORIENTACJE  CZASOPRZESTRZENI   MINKOWSKIEGO

 I  ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA

 


30 października 2003/ October 30th 2003

MARIUSZ BIAŁECKI

ALGEBRO-GEOMETRYCZNE KONSTRUKCJE CAŁKOWALNYCH AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH

 


23 października 2003/ October 23rd 2003

Prof. CZESŁAW  RADZEWICZ

KRYPTOGRAFIA  KWANTOWA

 


 

16 października 2003/ October 16th 2003

CHRISTIAN  FLEISCHHACK (Lipsk)

COMBINATORICS OF PARALLEL TRANSPORTS:

THE IMPLEMENTATION OF DIFFEOMORPHISM INVARIANCE INTO LOOP QUANTUM GRAVITY

 


 

9 października 2003/ October 9th 2003

RAFAŁ  FRÜBOES

O NIEZDEGENEROWANIU STANU PODSTAWOWEGO


15 maja 2003/ May 15th,  2003

MARCIN  BOBIEŃSKI

O XVI-tym  PROBLEMIE  HILBERTA


8 maja 2003/ May 8th,  2003

PIOTR  SOŁTAN

WŁASNOŚCI  SPEKTRALNE  ZABURZEŃ  JEDNOWYMIAROWYCH


10, 24  kwietnia 2003/ April 10th, 24th 2003

ANTONI   SYM

O  SINUSIE  LEMNISKATY

 


3 kwietnia 2003/ April 3rd 2003

MARCIN  BOBIEŃSKI

O  OPERADACH  SŁÓW  KILKA (cd)

 


27 marca 2003/ March 27th 2003

MARCIN  BOBIEŃSKI

O  OPERADACH  SŁÓW  KILKA 


20 marca 2003/ March 20th 2003

LAURENT  BRUNEAU (Lille)

HAMILTONIAN  MODEL  FOR  A  LINEAR FRICTION IN  A  HOMOGENEOUS  MEDIUM


13 marca 2003/ March 13th 2003

PAWEŁ NUROWSKI

STRUKTURY CR, RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE ZWYCZAJNE I GEOMETRIA KONFOREMNA


6 marca 2003/ March 6th 2003

MARCIN  KOŚCIELECKI

SŁABE  ALGEBRY  HOPFA (cd)


27 lutego 2003/ February 27th 2003

MARCIN  KOŚCIELECKI

SŁABE  ALGEBRY  HOPFA


20 lutego 2003/ February 20th 2003

Prof. MARIAN  GRYNBERG

FIZYKA PÓŁPRZEWODNIKOW W DWÓCH (2D) WYMIARACH

I  W ZERO (0D) WYMIARACH


16 stycznia 2003/ January 16th 2003

KRZYSZTOF  MEISSNER

ŚCISŁE RACHUNKI W ELEKTRODYNAMICE KWANTOWEJ - DZIAŁANIE SCHWINGERA

 


9 stycznia 2003/ January 9th 2003

MAŁGORZATA  ROWICKA (Dallas)

SZYBKA  TRANSFORMATA  FOURIERA (FFT) W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCA  SYMETRIE  KRYSTALOGRAFICZNE


12 grudnia 2002/ December 12th 2002

EWA  CZUCHRY

UWAGI  O  TERMODYNAMICE  CZARNYCH  DZIUR


5 grudnia 2002/ December 5th 2002

ANDRIY    PANASYUK

O  REDUKCJI BI-POISSONOWSKIEJ I UKŁADACH  GAUDIN'A

 


28 listopada 2002/ November 28th 2002

Prof. ALEKSY TRALLE  (UWM)

SYMPLEKTYCZNA  TEORIA  HODGE’A

 


21 listopada 2002/ November 21st 2002

JACEK  JEZIERSKI

JAK  Z  GRAWITONA  ZROBIĆ  FOTONa


14 listopada 2002/ November 14th 2002

KRZYSZTOF TURZYŃSKI

O POCHODZENIU MATERII


7 listopada 2002/ November 7th 2002

Prof. JANUSZ GRABOWSKI (IM PAN)

KRÓTKI KURS WKPB (Widely Known Poisson Brackets)


31 października 2002/ October 31st 2002

Prof. JANUSZ GRABOWSKI (IM PAN)

KRÓTKI KURS WKPB (Widely Known Poisson Brackets)


24 października 2002/ October 24th 2002

JAN DEREZIŃSKI

PROSTE MODELE KATASTROFY PODCZERWONEJ


17października 2002/ October 17th 2002

Prof.  STANISŁAW SPIEŻ (IM  PAN)

TOPOLOG W TEORII GIER


3, 10 października 2002/ October 3rd , 10th 2002

Prof.  BRONISŁAW JAKUBCZYK  (IM  PAN)

O GEOMETRYCZNEJ TEORII STEROWANIA


23 maja 2002/ May 23rd 2002

Prof.  ZOFIA   ADAMOWICZ  (IM  PAN)

O  PROBLEMIE  DEFINIOWALNOŚCI  PRAWDY16 maja 2002/ May 16th 2002

Prof. MAXIM  PAVLOV (Moskwa)

INTEGRABLE  HYDRODYNAMIC  TYPE  SYSTEMS BY GENERALIZED  HODOGRAPH  METHOD

 A class of integrable hydrodynamic type systems appears in different areas of mathematical physics and geometry. These systems are in intersection of linearizable systems and integrable dispersive systems by inverse scattering transformation.Problems: classification, solutions, properties, transformations.

Keywords: Riemann invariants, Hamiltonian structures, Lagrangian representations.

Examples: gas dynamics, dispersionless limits and averaged multi-gap solutions  (by Whitham's method) of integrable dyspersive systems like Korteweg de Vries equation.9 maja 2002/ May 9th 2002

Prof. RYSZARD  KERNER  (Paryż)

RELATIVISTIC EPICYCLES:
A NEW APPROACH TO CLOSED ORBITS IN GENERAL RELATIVITY25 kwietnia 2002/ April 25th 2002

STANISŁAW  L.  WORONOWICZ

Lp ? Lq  NORMA  TRANSFORMACJI  FOURIERA18 kwietnia 2002/ April 18th 2002

KRZYSZTOF   PACHUCKI

ATOM  WODORU4, 11 kwietnia 2002/ April 4th, 11th 2002

Prof. WOJCIECH  ZAJĄCZKOWSKI  (IMPAN)

O  REGULARNYCH  SZCZEGÓLNYCH  ROZWIĄZANIACH RÓWNANIA  NAVIERA-STOKESA21 marca 2002/ March 21st 2002

Prof. GERD  RUDOLPH (Lipsk)

KLASYFIKACJA  TYPÓW  ORBIT GRUPY LOKALNYCH CECHOWAŃ14 marca 2002/ March 14th 2002

Prof. TADEUSZ  MOSTOWSKI  (IM UW)

O  METRYCZNYCH  WŁASNOŚCIACH  ZBIORÓW  ANALITYCZNYCH7 marca 2002/ March 7th 2002

MICHAIL  ZHITOMIRSKI (Technion, Haifa)

CARTAN  PROLONGATION,  ARNOLD's CLASSIFICATION OF CURVES  AND  MORMUL'S TREE OF NORMAL FORMS
The talk is devoted to E. Cartan prolongation  procedure (expressed  in modern terms).  The 0-step is any 2-manifold. The first step  gives a contact manifold. The second step    gives an Engel 4-manifold. The $N$-th step  gives a manifold of dimension $2+N$ endowed with a certain structure. Studying this    structure leads to many results including  an isomorphism between the problem of classifying Cartan-Goursat flags and the problem of classifying integral curves in a contact 3-space.28 lutego 2002/ February 28th 2002

Prof.  JAN  J.  SŁAWIANOWSKI  (IPPT)

MECHANIKA CIAŁ AFINICZNIE SZTYWNYCH I UKŁADY
HAMILTONOWSKIE NA GRUPIE LINIOWEJ21 lutego 2002/ February 21st 2002

JAROSŁAW WIŚNIEWSKI  (IM UW)

KLASYFIKACJA ZESPOLONYCH ROZMAITOSCI RZUTOWYCH:
PROGRAM MORI
Podsumowanie: Klasyfikacja rozmaitości zespolonych według znaku wiązki kanonicznej (wyznacznika wiązki form holomorficznych) jest naturalnie modelowana na klasycznej trychotomii dla krzywych zespolonych, która tłumaczy się na znak krzywizny takiej krzywej widzianej jako rzeczywista powierzchnia Riemanna. Dla gładkich zespolonych powierzchni
klasyfikacja ta ma formę programu Kodairy, który można przeprowadzić znając zachowanie przekształceń biwymiernych, w tym przypadku zasadniczo sprowadzających się do rozdmuchań i ściągnięć. Geometria rozmaitości wymiaru 3 i większego jest znacznie bardziej skomplikowana i wymaga zastosowania nowych technik, znanych pod nazwą
Programu Modeli Minimalnych, czy Teorii Mori.17 stycznia 2002/ January 17th 2002

MARIUSZ  ZAJĄC  (PW)

FUNKCJE  PRAWIE  OKRESOWE10 stycznia 2002/ January 10th 2002

DARIUSZ  WRZOSEK  (IMS UW)

RÓWNANIA  DYFUZYJNEJ  KOAGULACJI20grudnia 2001/ December 20th 2001

MACIEJ  DUNAJSKI (Oxford)

TWISTOROWE  KONSTRUKCJE  PRZESTRZENI EINSTEINA-WEYLA13 grudnia 2001/ December 13th 2001

RAFAŁ  FRÜBOES

PROSTE  MODELE  RENORMALIZACJI  DLA OPERATORÓW  SAMOSPRZĘŻONYCH6 grudnia 2001/ December 6th 2001

GRZEGORZ  ŁUKASZEWICZ  (IMS  UW)

GLOBALNA W CZASIE DYNAMIKA DWUWYMIAROWYCH PRZEPŁYWOW  PŁYNOW MIKROPOLARNYCH.29 listopada 2001/ November 29th 2001

Prof.  JAN  J.  SŁAWIANOWSKI  (IPPT)

MECHANIKA CIAŁ AFINICZNIE SZTYWNYCH I UKŁADY
HAMILTONOWSKIE NA GRUPIE LINIOWEJ22 listopada 2001/ November 22nd 2001

JACEK  PAWEŁCZYK

STRUNY  I  BRANY15 listopada 2001/ November 15th 2001

TOMASZ  RADOŻYCKI

FUNKCJE  GREENA  W  MODELU  SCHWINGERA8 listopada 2001/ November 8th 2001

ADAM  DOLIWA

CAŁKOWALNA GEOMETRIA DYSKRETNA (cd)25października 2001/ October 25th 2001

ADAM  DOLIWA

CAŁKOWALNA GEOMETRIA DYSKRETNA18października 2001/ October 18th 2001

STANISŁAW  L. WORONOWICZ

KWANTOWE  GRUPY  ILORAZOWE11 października 2001 / October 11th 2001

EWA  GNATOWSKA

PORZĄDKI OPERATOROWE I PEWNE KLASY WIELOMIANÓW ORTOGONALNYCH4 października 2001 / October 4th 2001

Prof. CZESLAW  RADZEWICZ

O  ULTRAKROTKICH  IMPULSACH  LASEROWYCH 

31 maja 2001 / May 31st 2001

PIOTR  STACHURA

GRUPOID  STYCZNY  I  KWANTYZACJA w/g CONNES'a24 maja 2001 / May 24th 2001

MACIEJ  SACZUK

O  WYPUKŁOŚCI  ODWZOROWANIA  MOMENTU17 maja 2001 / May 17th 2001

prof. JANINA  KOTUS (IM PW)

ITERACJE  FUNKCJI  HOLOMORFICZNYCH  cz II
     Mowa będzie o teorii metrycznej zbioru Julii - oszacowaniach wymiaru Hausdorffa  za pomoca róznych technik - np.        ciśnienia topologicznego, entropii topologicznej  i  miar konforemnnych  oraz o teorii hiperbolicznych zbiorow  Julii10 maja 2001 / May 10th 2001

dr BOGUSŁAWA  KARPIŃSKA  (IM PAN)

ITERACJE  FUNKCJI  HOLOMORFICZNYCH  W  C26 kwietnia 2001 / April 26th 2001

RAFAŁ  FRÜBOES

O  KLASYCZNYM  TWIERDZENIU  RIEMANNA-ROCHA cz219 kwietnia 2001 / April 19th 2001

RAFAŁ  FRÜBOES

O  KLASYCZNYM  TWIERDZENIU  RIEMANNA-ROCHA5 kwietnia 2001 / April 5th 2001

MAREK  CZACHOR - odwołane z powodu choroby prelegenta

NAWIASY  WIELOKROTNE  W  MECHANICE  KWANTOWEJ29 marca 2001 / March 29th 2001

PROF.  KAROL  KRZYŻEWSKI

O    ANALIZIE  PORTFELOWEJ22 marca 2001 / March 22th 2001

PROF. HENRYK  WOŹNIAKOWSKI

O    ZŁOŻONOŚCI  OBLICZENIOWEJ  ZADAŃ CIĄGŁYCH15 marca 2001 / March 15th 2001

WIESŁAW  PUSZ

O    KWANTOWEJ  GRUPIE GL(2,C)8 marca 2001 / March 8th 2001

ANATOL  ODZIJEWICZ

UKŁADY  WIELOBOZONOWE  I  WIELOMIANY  ORTOGONALNE1 marca 2001 / March 1st 2001

KATARZYNA  GRABOWSKA

KOMPLEKS SPENCERA A ZASADY ZACHOWANIA I SYMETRIE cz. II22 lutego 2001 / February 22nd 2001

KATARZYNA  GRABOWSKA

KOMPLEKS SPENCERA A ZASADY ZACHOWANIA I SYMETRIE18 stycznia 2001 / January 18th 2001

JACEK  WOJTKIEWICZ

O MODELU  FALICOWA-KIMBALLA  ELEKTRONÓW  W CIELE STAŁYM (cd)11 stycznia 2001 / January 11th 2001

JACEK  WOJTKIEWICZ

O MODELU  FALICOWA-KIMBALLA  ELEKTRONÓW  W CIELE STAŁYM4 stycznia 2001 / January 4th 2001

ANDRZEJ  SZCZECH

MAX  PLANCK - NARODZINY  TEORII KWANTÓW14 grudnia 2000 / December 14th 2000

GRZEGORZ  ŚWIĄTEK (Penn State Univ.)

PRZYKŁADY ATRAKTORÓW I DYNAMIKI CHAOTYCZNEJ W WYMIARZE 17 grudnia 2000 / December 7th 2000

PIOTR  SOŁTAN

RÓWNOWAŻNOŚĆ  MORITY  DLA GRUPOIDÓW cz. II


30 listopada 2000 / November 30th 2000

PIOTR  SOŁTAN

RÓWNOWAŻNOŚĆ  MORITY  DLA GRUPOIDÓW


23 listopada 2000 / November 23rd 2000

CHRISTIAN  GERARD

SPECTRAL AND SCATTERING THEORY OF SPACE-CUTOFF  P(f)2 MODELS


16 listopada 2000 / November 16th 2000

DEMETER  KRUPKA

THE VARIATIONAL SEQUENCE


9 listopada 2000 / November 9th 2000

PAWEŁ NUROWSKI

GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH RZĘDU TRZECIEGO(cd)


2 listopada 2000 / November 2nd 2000

PAWEŁ NUROWSKI

GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH RZĘDU TRZECIEGO


26 pazdziernika 2000 / October 26th 2000

JAROSŁAW PIASECKI

ZAGADNIENIE  TŁOKA  ADIABATYCZNEGO


19 pazdziernika 2000 / October 19th 2000

MAŁGORZATA  ROWICKA

RÓWNANIA WYKŁADNICZE DLA WARKOCZOWYCH GRUP KWANTOWYCH (czII)


12 pazdziernika 2000 / October 12th 2000

MAŁGORZATA  ROWICKA

RÓWNANIA WYKŁADNICZE DLA WARKOCZOWYCH GRUP KWANTOWYCH (czI) 5 pazdziernika 2000 / October 5th 2000

MAREK  BOŻEJKO

DRUGA KWANTYZACJA TYPU YANGA-BAXTERA


 


19 pazdziernika 2000 / October 19th 2000

MAŁGORZATA  ROWICKA

RÓWNANIA WYKŁADNICZE DLA WARKOCZOWYCH GRUP KWANTOWYCH (czII)


12 pazdziernika 2000 / October 12th 2000

MAŁGORZATA  ROWICKA

RÓWNANIA WYKŁADNICZE DLA WARKOCZOWYCH GRUP KWANTOWYCH (czI) 5 pazdziernika 2000 / October 5th 2000

MAREK  BOZEJKO

DRUGA KWANTYZACJA TYPU YANGA-BAXTERA


25 maja 2000 / May 25th 2000

KATARZYNA  GRABOWSKA

ZASADY ZACHOWANIA GEOMETRYCZNIE (czII)


18 maja 2000 / May 18th 2000

KATARZYNA  GRABOWSKA

ZASADY ZACHOWANIA GEOMETRYCZNIE


11 maja 2000 / May 11th 2000

WOJCIECH  KOPCZYŃSKI

O ROZMAITOSCIACH  SASAKIEGO


4 maja 2000 / May 4th 2000

BOGUSLAW  HAJDUK

GRUPY  DYFEOMORFIZMÓW


13 kwietnia 2000 / April 13th 2000

MACIEJ  SACZUK

GEOMETRIA  SYMPLEKTYCZNA  W  PROBLEMIE  HORNA


6 kwietnia 2000 / April 6th 2000

TADEUSZ  MOSTOWSKI

O THOMA HIPOTEZIE GRADIENTU


30 marca 2000 / March 30th 2000

MARCIN  BOBIENSKI

NIEZMIENNIKI  GROMOWA-WITTENA cz. II


23 marca 2000 / March 23rd 2000

MARCIN  BOBIENSKI

NIEZMIENNIKI  GROMOWA-WITTENA cz. I


16 marca 2000 / March 16th 2000

WOJCIECH  DOMITRZ

O SZTYWNOSCI  SYMPLEKTYCZNEJ


9 marca 2000 / March 9th 2000

STEFAN  JACKOWSKI

O HOMOTOPIJNYM ROZKLADANIU PRZESTRZENI TOPOLOGICZNYCH WEDLE POTRZEB


2 marca 2000 / March 2nd 2000

PIOTR  PODLES

RENORMALIZACJA  w/g CONNES'A cz II


24 lutego 2000 / February 24th 2000

PIOTR  PODLES

RENORMALIZACJA  w/g CONNES'A cz I


20 stycznia 2000 / January 20th 2000

ANDRZEJ  SZCZECH

NIEROWNOSCI OPERATOROWE W PRZESTRZENI  HILBERTA


13 stycznia 2000 / January 13th 2000

KONRAD  BANASZEK

ESTYMACJA  STANU  KWANTOWEGO


6 stycznia 2000 / January 6th 2000

JAROSLAW  PIASECKI

DYNAMIKA  AGREGACJI  MAS


15 grudnia 1999 / December 15th 1999

BOGDAN  MIELNIK

HAMILTONIANY  FLOQUETA. PODZIALKA CZASOWA DLA PROCESÓW ELEMENTARNYCH?


9 grudnia 1999 / December 9th 1999

ALFONS VAN DAELE

A METHOD FOR CONSTRUCTING LOCALLY COMPACT QUANTUM GROUPS FROM A PAIR OF HOPF *-ALGEBRAS


2 grudnia 1999 / December 2nd 1999

PIOTR  SOLTAN

ALGEBRY VON NEUMANNA I ROZMAITOSCI POISSON’A cz II


25 listopada 1999 / November 25th 1999

PIOTR  SOLTAN

ALGEBRY VON NEUMANNA I ROZMAITOSCI POISSON’A cz I


18 listopada 1999 / November 18th 1999

JAN  WEHR

FALE BIEGNACE W RÓWNANIACH TYPU BURGERSA Z LOSOWYMI ZABURZENIAMI


4 listopada 1999 / November 4th 1999

JERZY LEWANDOWSKI

IZOLOWANE  HORYZONTY


28 pazdziernika 1999 / October 28th 1999

MARCIN  BOBIENSKI

O ISTNIENIU STRUKTUR SPIN I PIN, CZYLI KLASY STIEFELA-WHITNEY’A JAKO PRZESZKODY


21 pazdziernika 1999 / October 21th 1999

KRZYSZTOF GAWEDZKI

DWUWYMIAROWE TEORIE POLA NA ROZMAITOSCIACH Z BRZEGIEM A GRUPY KWANTOWE


14 pazdziernika 1999 / October 14th 1999

ZBIGNIEW  PERADZYNSKI

ROWNANIA REAKCJI-DYFUZJI.  ASYMPTOTYKA ROZWIAZAN


7 pazdziernika 1999 / October 7th 1999

ANDRZEJ  TRAUTMAN

DWA PODEJSCIA DO POL SPINOROWYCH NA ROZMAITOSCIACH


20. maja 1999 / May 20th 1999

PIOTR HAJAC

ROWNOWAZNOSC MORITY


13. maja 1999 / May 13th 1999

MARCIN BOBIENSKI

ROZMAITOSCI CZTEROWYMIAROWE I ROWNANIA SEIBERGA - WITTENA (II)


6. maja 1999 / May 6th 1999

MARCIN BOBIENSKI

ROZMAITOSCI CZTEROWYMIAROWE I ROWNANIA SEIBERGA - WITTENA (I)


29. kwietnia 1999 / April 29th 1999

JACEK MIEKISZ

MECHANIKA STATYSTYCZNA GIER EWOLUCYJNYCH


22. kwietnia 1999 / April 22nd 1999

ROMAN DWILEWICZ

TWIERDZENIE BOCHNERA DLA ROZMAITOSCI TUBULARNYCH


8. kwietnia 1999 / April 8th 1999

MAREK KUS

DYNAMIKA POZIOMOW ENERGETYCZNYCH I REDUKCJA SYMPLEKTYCZNA


25. marca 1999 / March 25th 1999

ANDRZEJ PANASIUK

HIPOTEZA ARNOLDA O SYMPLEKTYCZNYCH PUNKTACH STALYCH


18. marca 1999 / March 18th 1999

ANDRZEJ PANASIUK

O GEOMETRYCZNEJ TEORII NIEZMIENIKOW (II)


11. marca 1999 / March 11th 1999

ANDRZEJ PANASIUK

O GEOMETRYCZNEJ TEORII NIEZMIENIKOW (I)


4. marca 1999 / March 4th 1999

PIOTR STACHURA

GRUPODY, ICH MORFIZMY I C*-ALGEBRY


25. lutego 1999 / February 25th 1999

MALGORZATA MIKOSZ

TEORIA INDEKSU MASLOWA w/g ARNOLDA


18. lutego 1999 / February 18th 1999

JERZY KIJOWSKI

CO WAZNIEJSZE: GLOWA CZY OGON (uwagi o ruchu czastek elementarnych)


21. stycznia 1999 / January 21st 1999

STANISLAW L WORONOWICZ

WSPOLRZEDNE W PRZESTRZENIACH KWANTOWYCH


7. stycznia 1999 / January 7th 1999

ALEKSANDER STRASBURGER i EWA GNATOWSKA

REPREZENTACJE BARGMANNA-SEGALA. PRZYPADEK KLASYCZNY I UOGOLNIENIA


17. grudnia / December 17th 1998

JACEK WOJTKIEWICZ

ANSATZ BETHEGO (II)


10. grudnia / December 10th 1998

JACEK WOJTKIEWICZ

ANSATZ BETHEGO


3. grudnia / December 3rd 1998

KRZYSZTOF MEISSNER

METODY MATEMATYCZNE W TEORII STRUN


26. listopada / November 26th 1998

WOJCIECH WOJTYNSKI

CALKOWANIE ALGEBR LIEGO (II)


19. listopada / November 19th 1998

WOJCIECH WOJTYNSKI

CALKOWANIE ALGEBR LIEGO


12. listopada / November 12th 1998

MAREK NAPIORKOWSKI

RENORMALIZACJA W FIZYCE STATYSTYCZNEJ


5. listopada / November 5th 1998

JACEK JEZIERSKI

O MASIE BONDIEGO SLOW KILKA (II)


29. pazdziernika / October 29th 1998

JACEK JEZIERSKI

O MASIE BONDIEGO SLOW KILKA


22. pazdziernika / October 22nd 1998

JANUSZ CZYZ

PIJANA SINUSOIDA, CZYLI O PRZESTEPNOSCI LICZB FOURIEROWSKICH


15. pazdziernika / October 15th 1998

ANDRZEJ SZCZECH

PRZYBLIZENIE HARTREE-FOCKA W TEORII UKLADOW WIELOFERMIONOWYCH (II)


8. pazdziernika / October 8th 1998

ANDRZEJ SZCZECH

PRZYBLIZENIE HARTREE-FOCKA W TEORII UKLADOW WIELOFERMIONOWYCH21. maja / May 21th 1998

WLODZIMIERZ M TULCZYJEW

NIEZALEZNE OD CECHOWANIA SFORMULOWANIE DYNAMIKI CZASTEK NALADOWANYCH


14. maja / May 14th 1998

HENRYK ZOLADEK

KOHOMOLOGICZNE WARUNKI CALKOWALNOSCI ROWNAN ROZNICZKOWYCH CZASTKOWYCH


7. maja / May 7th 1998

IWO BIALYNICKI BIRULA

KATASTROFA W PODCZERWIENI A GRANICE ABSTRAKCJI


30. kwietnia / April 30th 1998

HENRYK ZOLADEK

PROBLEM RIEMANNA-HILBERTA


16. i 23. kwietnia / April 16th and 23rd 1998

MARIA KRAWCZYK

METODY TEORII CZASTEK ELEMENTARNYCH


2. kwietnia / April 2nd 1998

KRZYSZTOF WODKIEWICZ

ZASTOSOWANIA POVM (Positive Operator Valued Measure) W MECHANICE KWANTOWEJ


26. marca / March 12th 1998

MIROSLAW SWIETOCHOWSKI

PRZESTRZENIE FEDOSOVA I ICH DEFORMACJE KWANTOWE


19. marca / March 12th 1998

JAN DEREZINSKI

POWROT DO ROWNOWAGI, ZLOTA REGULA FERMIEGO I TEORIA ZABURZEN


12. marca / March 12th 1998

JAN DEREZINSKI

MATEMATYCZNA TEORIA ROZPRASZANIA PROMIENIOWANIA NA ATOMIE


5. marca / March 5th 1998

PIOTR STACHURA

ANALITYCZNE DYFEOMORFIZMY S1 I TWIERDZENIE KAM


26. lutego / February 26th 1998

ANDRZEJ PANASIUK

DYWIZORY I WLOZENIA PROJEKTYWNE (II)


19. lutego / February 19th 1998

ANDRZEJ PANASIUK

DYWIZORY I WLOZENIA PROJEKTYWNE (I)


22. stycznia / January 22nd 1998

MARCIN KOSCIELECKI

ASYMPTOTYCZNA TEORIA LADUNKU WEDLUG ANDRZEJA STARUSZKIEWICZA (cd)


15. stycznia / January 15th 1998

MARCIN KOSCIELECKI

ASYMPTOTYCZNA TEORIA LADUNKU WEDLUG ANDRZEJA STARUSZKIEWICZA


8. stycznia / January 8th 1998

MIROSLAW LACHOWICZ

GRANICE HYDRODYNAMICZNE ROWNAN KINETYCZNYCH (MIEDZY MIKRO A MAKRO)


1997


18. grudnia / December 18th 1997

MIROSLAW LACHOWICZ

GRANICE HYDRODYNAMICZNE ROWNAN KINETYCZNYCH (MIEDZY MIKRO A MAKRO)


11. grudnia / December 11th 1997

ANDRZEJ PANASIUK

DYWIZORY I WIAZKI LINIOWE


4. grudnia / December 4th 1997

KRZYSZTOF WODKIEWICZ

LOKALNE I NIELOKALNE DUCHY W MECHANICE KWANTOWEJ


27. listopada / November 27th 1997

WOJCIECH WOJTYNSKI

QUASINILPOTENTNE GRUPY I ALGEBRY BANACHA-LIEGO


20. listopada / November 20th 1997

MACIEJ WOJTKOWSKI

TERMOSTATY GAUSSA I DYNAMIKA KONFOREMNIE SYMPLEKTYCZNA


13. listopada / November 13th 1997

JERZY KIJOWSKI, MARCIN KOSCIELECKI

O PROBLEMIE STABILNOSCI W ELEKTRODYNAMICE KLASYCZNEJ


6. listopada / November 6th 1997

ANDRZEJ CHMURA

CZESCIOWE ROZWIAZANIE KUMMERA WIELKIEGO PROBLEMU FERMATA


23. i 30. pazdziernika / October 23th and 30th 1997

ANDRZEJ PALCZEWSKI

GLOBALNE ROZWIAZANIA ROWNANIA BOLTZMANNA: ISTNIENIE I JEDNOZNACZNOSC


9. i 16. pazdziernika / October 9th and 16th 1997

STANISLAW L.  WORONOWICZ

ROZKLAD BIEGUNOWY W ALGEBRACH OPERATOROW


2. pazdziernika / October 2nd 1997

PAWEL  URBANSKI

PODROZMAITOSCI LAGRANZOWSKIE I ICH OBIEKTY TWORZACE15. maja / May 15th 1997

JACEK  MIEKISZ

MECHANIKA STATYSTYCZNA CIAGOW FIBONACCIEGO I THUE-MORSE'A


8. maja / May 8th 1997

MARCIN  KOSCIELECKI

ALGEBRAICZNA CHARAKTERYZACJA UKLADOW ZUPELNIE CALKOWALNYCH


24. kwietnia / April 24th 1997

PAWEL  URBANSKI

WIAZKI PODWOJNE


14. kwietnia / April 14th 1997

JERZY  KIJOWSKI

O PRZYBLIZENIU SIECIOWYM ELEKTRODYNAMIKI KWANTOWEJ


3. i 10. kwietnia / April 3rd and 10th 1997

JAN  DEREZINSKI

ALGEBRAICZNA TEORIA FUNKCJI SPECJALNYCH


6. marca / March 6th 1997

IRENA  SZYMCZAK

DODATNIOSC PRODUKCJI ENTROPII W NIEROWNOWAGOWEJ MECHANICE STATYSTYCZNEJ


27. lutego / February 27th 1997

THOMAS  FRIEDRICH

ON SUPERMINIMAL SURFACES IN THE HYPERBOLIC 4-SPACE


23. stycznia / January 23th 1997

PIOTR  HAJLASZ

PRZEKSZTALCENIA SOBOLEWA, NIELINIOWY sigma-MODEL, CIEKLE KRZYSZTALY I TOPOLOGIA ALGEBRAICZNA


16. stycznia / January 16th 1997

MALGORZATA  ROWICKA

INTERPOLACJA ZESPOLONA W PRZESTRZENIACH HILBERTA


9. stycznia / January 9th 1997

JAN  DEREZINSKI

ASYMPTOTYCZNA ZUPELNOSC W KWANTOWEJ TEORII POLA


1996


19. grudnia / December 19th 1996

ZBIGNIEW  PERADZYNSKI

O MODELACH MATEMATYCZNYCH NADCIEKLEGO HELU


12. grudnia / December 12th 1996

STANISLAW  KWAPIEN

NIEROWNOSCI ROZNICZKOWE I ZAGADNIENIA KONCENTRACJI MIARY I IZOPERYMETRII


5. grudnia / December 5th 1996

PAWEL  NUROWSKI

O PEWNYM SFORMULOWANIU PROZNIOWYCH ROWNAN EINSTEINA


28. listopada / November 28th 1996/FONT

PIOTR  PRZYBYSZEWSKI  i  PAWEL  NUROWSKI

TWISTORY W PRZESTRZENI MINKOWSKIEGO


21. listopada / November 21st 1996

PIOTR  PRZYBYSZEWSKI

TWISTORY W PRZESTRZENI MINKOWSKIEGO


14. listopada / November 14th 1996

GERD  MUELLER

SYMMETRIES OF SURFACE SINGULARITIES


7. listopada / November 7th 1996

ALEKSY TRALLE

PEWNE ASPEKTY TEORII SEIBERGA-WITTENA