KMMF

Seminarium 

Teorii Dwoistości

Theory of Duality

Seminar

Czwartek, 10:15

Thursday, 10:15 a.m.

Sala seminaryjna KMMF

Ul. Hoża 74, V pietro

KMMF Seminar Room

74 Hoża Str., 5th Floor

http://www.fuw.edu.pl/KMMF/img/arrow_up2.jpeg

Back to main page

 

 

 

 

 

 

 


5 czerwca 2014/ June, 5th, 2014

Radek PRZENIOSŁO (IFD)
MAGNETYCZNE GRUPY PRZESTRZENNE W BADANIACH MATERIAŁÓW MAGNETYCZNYCH

Omówione zostaną własności grup przestrzennych wyprowadzonych przez Fedorova [1] i Schönfliesa [2] w latach 80-tych XIX w. Przedyskutowane będą przejścia grupa –podgrupa które są użyteczne w opisie przejść fazowych w kryształach. Do opisu kryształów z uporządkowaniem magnetycznym stosowane są magnetyczne grupy przestrzenne wprowadzone przez Szubnikowa [3] a także Opęchowskiego i Guccione [4]. Praktyczne zastosowanie magnetycznych grup przestrzennych ułatwiają tablice [5] oraz serwery krystalograficzne [6]. Omówiony zostanie przykład badań struktury krystalicznej i magnetycznej tlenku żelaza, ?-Fe2O3 [7]. Badania te pokazują, że struktura krystaliczna ?-Fe2O3 ma symetrię jednoskośną (grupa C2/c), a nie romboedryczną (grupa R-3c), jak dotychczas powszechnie sądzono [7].

[1] E.S. Fedorov, Rep. Min. Soc. Series, 228, 1 (1891). [2] A. Schönflies, Kristallsysteme und Kristallstrukturen, Leipzig, 1891 [3] A.V. Shubnikov, Symmetry and Antisymmetry of Finite Figures, Acad. of Sciences, Moscow, 1951. [4] W. Opęchowski and R. Guccione, Magnetism, ed. G.T. Rado and H. Suhl, Vol. 2A Academic Press, New York, 1965. [5] D.B. Litvin, Acta Cryst A64, 419 (2008). [6] Bilbao Crystallographic Server (2006): www.cryst.ehu.es [7] R. Przeniosło, I. Sosnowska, M. Stękiel, D. Wardecki, A. Fitch and J.B. Jasiński, Physica B, w druku (2014).


29 maja 2014/ May, 29th, 2014

PHAN THANH NAM (IST Wien)
MEAN-FIELD APPROXIMATION FOR LARGE BOSONIC SYSTEMS

I will discuss some recent mathematical results on the macroscopic behavior of large quantum systems of weakly-interacting bosons in low-energy regime. A crucial property of bosons is that they can undergo the Bose-Einstein condensation, in which a large fraction of particles can occupy a common quantum state. In the first part of the talk, I will explain how to justify the Bose-Einstein condensation and the effective, nonlinear, one-body theory for the condensation from the linear, many-body, Schrodinger theory. In the second part of the talk, I will discuss the next order correction given by Bogoliubov's theory, in which the fluctuations around the condensation are described by an effective, quadratic Hamiltonian acting on Fock space.


22 maja 2014/ May, 22nd, 2014

Wojciech WOJTYŃSKI 
GRUPY STRUN - ZARYS NOWEGO PODEJŚCIA DO TEORII GRUP LIEGO

Omówiony będzie wariant teorii grup Liego nie oparty na założeniu istnienia struktury rozmaitości różniczkowej. Zamiast tego przyjmuje się, że rozważana grupa topologiczna posiada "dużo" podgrup 1-parametrowych. Wydaje się, że to podejście może być właściwym n.p. dla grup dyfeomorfizmów.


15 maja 2014/ May, 15th, 2014

Janusz GRABOWSKI 
BASICS OF GRADED DIFFERENTIAL GEOMETRY

8 maja 2014/ May, 8th, 2014

Paweł URBAŃSKI 
ZASADY ZACHOWANIA BEZ SYMETRII

24 kwietnia 2014/ April, 24th, 2014

Cezary GONERA (UŁ)
KLASYCZNE I KWANTOWO-MECHANICZNE UKŁADY CAŁKOWALNE I SUPERCAŁKOWALNE

W trakcie seminarium przypomnę podstawowe definicje i własności całkowalnych oraz supercałkowalnych układów dynamicznych o skończonej liczbie stopni swobody. Przedstawię dyskusję całkowalności, supercałkowalności oraz równoważności z układem cząstek swobodnych wymiernego modelu Calogero-Mosera w oparciu o jego dynamiczną symetrię sl(2,R). Zaprezentuję także (jeśli czas pozwoli) konstrukcję i klasyfikację dwuwymiarowych układów supercałkowalnych opisywanych przez hamiltoniany separowalne we współrzędnych biegunowych.


10 kwietnia 2014/ April, 10th, 2014

Galina FILIPUK (IM UW)
O LINIOWYCH I NIELINIOWYCH RÓWNANIACH RÓŻNICZKOWYCH

Tematy: Równania Painleve i ich podstawowe własnosci, własność Painleve, związki pomiędzy równaniami, grupy symetrii, rozwiązania w punktach osobliwych, związek z równaniami liniowymi, związek z wielomianami ortogonalnymi (jesli czas pozwoli).


3 kwietnia 2014/ April, 3rd, 2014

Marek KUŚ (CFT)
O PEWNYCH METODACH WYKRYWANIA SPLĄTANIA I INNYCH KORELACJI KWANTOWYCH

Problem wykrywania, czy stan mieszany złożonego układu kwantowego opisuje sytuację, w której występują korelacje kwantowe ("splątanie"), mimo prostoty sformułowania, nie znalazł równie prostego rozwiązania pozwalającego na zastosowania praktyczne. Zagadnienie można sformułować w nieco szerszym kontekście obejmującym też inne klasy "korelacji kwantowych", sprowadzając je do pewnych problemów geometrii wypukłej i własności orbit zwartych grup Liego. Zaproponuję częściowe rozwiązanie tak ogólnie sformułowanego problemu za pomocą tzw. "nieliniowych świadków".


27 marca 2014/ March, 27th, 2014

Jan GUTT (CFT)
WPROWADZENIE DO PROLONGACJI TANAKI

20 marca 2014/ March, 20th, 2014

Marek DYDYŃSKI (IFT)
RÓWNANIE BOLTZMANNA DLA FERMIONÓW. ISTNIENIE I WŁASNOŚCI ROZWIĄZAŃ

Analizuję własności równania Boltzmanna dla cząstek podlegających statystyce Fermiego-Diraca. W szczególności pokazuję, że dla tych równań istnieją regularne rozwiązania problemu początkowego w L1 (R3xR3) i dla problemu początkowego blisko równowagi dla danych w L1 (R3xR3).


13 marca 2014/ March, 13th, 2014

Konrad BAJER (IG)
PROCES RELAKSACJI W MAGNETOHYDRODYNAMICE

Jeżeli w płynie przewodzącym prąd elektryczny obecne jest pole magnetyczne, to na płyn ten działa siła Lorentza, która powoduje lub modyfikuje przepływ tego płynu. Z kolei przepływ ten “unosi” linie pola magnetycznego, które się zmienia. Taki układ płyn-pole “stara się” minimalizować energię całkowitą, a wynikającą stąd ewolucję opisują równania magnetohydrodynamiki (MHD). W płynie doskonale przewodzącym ewolucja MHD podlega więzom topologicznym, które determinują energię stanu równowagowego. Omówię proces relaksacji pól magnetycznych do stanu równowagi w przypadku ewolucji z więzami, a także relaksację w płynie, który nie jest doskonale przewodzący. W tym ostatnim przypadku relaksacja w płynie nadzwyczaj rozrzedzonym prowadzi do powstawania lokalnego wzrostu gęstości materii o kilka rzędów wielkości. Zjawisko to może mieć wpływ na tworzenie się niejednorodności rozkładu materii (*structure formation*) w ośrodku międzygwiezdnym, czy międzygalaktycznym.


6 marca 2014/ March, 6th, 2014

Henryk ŻOŁĄDEK (IM UW)
THE HESS-APPELROT CASE IN THE RIGID BODY DYNAMICS

27 lutego 2014/ February, 27th, 2014

Piotr SUŁKOWSKI (IFT)
O DUALNOŚCIACH I ŚCISŁYCH WYNIKACH W KWANTOWYCH TEORIACH POLA I TEORII STRUN

W niniejszym referacie przedstawię (niektóre) związki pomiędzy pewnymi ściśle rozwiązywalnymi kwantowymi teoriami pola (w szczególności tzw. teoriami Seiberga-Wittena) a teorią strun. Ścisłe wyniki w takich teoriach często otrzymywane są dzięki (postulowanym) nietrywialnym "dualnościom", bądź też ograniczeniom wynikającym z supersymetrii. Z jednej strony motywacje związane z taką działalnością są fenomenologiczne, a z drugiej strony wyniki te okazują się łączyć z dosyć zaawansowaną matematyką. Podczas wystąpienia postaram się podsumować kierunek rozwoju takiej działalności podczas dwóch ostatnich dekad, oraz zwięźle przedstawić pewne intrygujące wyniki otrzymane ostatnio.


20 lutego 2014/ February, 20th, 2014

Anna ZDUNIK (IM UW)
RUCHY BROWNA I UKŁADY DYNAMICZNE

Podczas wykładu opowiem nieco o własnościach miary określanej jako "hitting probability" dla ruchu Browna w R^d. W literaturze ta miara nazywa się miarą harmoniczną. Przedstawię kilka wyników dotyczących własności tej miary i opowiem o kilku otwartych pytaniach. Metody (konforemnych) układów dynamicznych okazują się pomocne.


23 stycznia 2014/ January, 23rd, 2014

Przemek MAJEWSKI 
PLATONIC, ARCHIMEDEAN, CATALAN AND JOHNSON SOLIDS

This simple presentation is meant to shed light on the ancient but astounding subject of 3-dimensional (semi-)regular polyhedra. I will present complete classifications and show various connections between those. There will be surprises.


16 stycznia 2014/ January, 16th 2014

Mateusz SKOWRON 
TWIERDZENIE CPT W KWANTOWEJ TEORII POLA

9 stycznia 2014/ January, 9th 2014

Piotr KOSSACKI (IFD)
GRAFEN I INNE MATERIAŁY WARSTWOWE W BADANIACH SPEKTROSKOPOWYCH

12 grudnia 2013/ December, 12th 2013

Konrad BANASZEK (IFT)
WHICH-WAY EXPERIMENT WITH AN INTERNAL DEGREE OF FREEDOM

We present an inequality relating visibility and which-way information for a particle equipped with an internal degree of freedom travelling through a Mach-Zehnder interferometer. The inequality paints an unexpectedly intricate picture of wave-particle duality in the general case. Strikingly, in some instances which-way information becomes erased by introducing classical uncertainty in the internal degree of freedom. Furthermore, even imperfect interference visibility measured for a suitable set of inputs can be sufficient to infer absence of which-way information.


5 grudnia 2013/ December, 5th 2013

Jan GUTT (CFT)
O DOWODZIE TWIERDZENIA GOLDBERGA-SACHSA

Klasyczne twierdzenie Goldberga-Sachsa w Ogólnej Teorii Względności wiąże całkowalność pewnej dodatkowej struktury na czasoprzestrzeni z algebraicznym warunkiem na krzywiznę Weyla. Jego standardowy dowód, choć elegancko zwięzły, pozostawia pewien niedosyt u czytelnika pragnącego zrozumieć, dlaczego w ogóle powinniśmy się takiego twierdzenia spodziewać. Mając to na uwadze, zaproponuję sformułowanie (pewnej wersji) twierdzenia i dowód w duchu geometrii parabolicznej. Omówię też możliwe uogólnienia.


28 listopada 2013/ November, 28th 2013

Piotr SOŁTAN 
TWIERDZENIE DIXMIER O APROKSYMACJI

21 listopada 2013/ November, 21st 2013

 Rafał SUSZEK 
CATEGORIAL QUANTISATION: FROM TOPOLOGICAL INVARIANTS TO RCFT

The neat algebraic reformulation of Feynman's heuristic path-integral description of quantum correlators in the framework of Topological Quantum Field Theory, due to Segal, Atiyah et al., has led to the discovery of a plethora of topological invariants generalising the celebrated Jones polynomial, but also - more recently - to a full-fledged proposal for a quantum (Rational) Conformal Field Theory. In this talk, we shall present Turaev's axiomatics of TQFT, discuss its basic implications, and sketch the fundamental application in a systematic construction of topological invariants of three-dimensional manifolds, based on the concept of a modular category. Time permitting, we shall also indicate the beautiful (and intrinsically geometric) relation between the latter TQFT and (a class of) two-dimensional CFTs.


14 listopada 2013/ November, 14th 2013

 Jan WEHR (U of Arizona)
RÓWNANIA STOCHASTYCZNE Z OPÓŹNIENIEM - TEORIA I DOŚWIADCZENIA

Stochastyczne równania różniczkowe, w których niektóre zmienne zawierają opóźnienie czasowe, pojawiają się naturalnie w wielu zastosowaniach, miedzy innymi w fizyce. Szum, występujący w takich równaniach jest z reguły szumem kolorowym, nie białym. Pokażę, jak w granicy małych opóźnień i szybko zanikających korelacji szumu sprowadzić takie równanie do standardowego równania stochastycznego - z białym szumem i bez opóźnień. W granicznym równaniu pojawiają się składniki typu Stratonowicza ze współczynnikiem, który zależy od ilorazu dwóch charakterystycznych czasów: opóźnienia i stałej czasowej szumu. Zostało to potwierdzone w niedawnym doświadczeniu, badającym obwód RC z multyplikatywnym, opóźnionym szumem. Wyniki, o których będę mówił były uzyskane we współpracy z G. Pesce i G. Volpe, którzy wykonali doświadczenie, oraz z S. Hottovy'm i A. McDanielem i ukażą się w najbliższym numerze Nature Communications.


7 listopada 2013/ November, 7th 2013

 Rafał DEMKOWICZ-DOBRZAŃSKI (IFT)
QUANTUM METROLOGY: BAYESIAN VS. FISHER INFORMATION APPROACHES

31 października 2013/ October, 31st 2013

 Jacek WOJTKIEWICZ 
TWIERDZENIE MERMINA-WAGNERA W 1,2 (I 3 ?) WYMIARACH

Sieciowe układy spinowe tu rozważać będziemy. Jeśli układ taki z symetrią ciągłą weźmiemy, jego L.R.O. Dla T>0 zbadamy, To zawsze zero otrzymamy, (dla wymiaru sieci 2 nieprzekraczajacego, i zasięgu oddziaływań skończonego, a przynajmniej nie za wolno malejącego). Jeśli wymiar sieci przekracza dwa, LRO może się pojawić - rzecz to udowodniona. Ale! Gdy trójwymiarowy układ frustracje wykazuje, To ona obecność L.R.O. czasem mu zahamuje! Jest to jedynie hipoteza na bieżącą chwilę. Czas pokaże (?), czy dobrze przypuszczam, czy się mylę.


24 października 2013/ October, 24th 2013

 Michał WOJCIECHOWSKI (IM PAN)
O IZOMORFIZMACH ALGEBR FOURIERA NA GRUPACH VILENKINA

17 października 2013/ October, 17th 2013

Prof. V. Wiktor MAREK (U. of Kentucky)
LOGIK ODWIEDZA FIZYKÓW MATEMATYCZNYCH

W trakcie spotkania (częściowo po polsku a częściowo po angielsku) będę dyskutować dwa tematy:

1. Warszawska matematyka lat 70ych. Ta część spotkania poświęcona będzie przede wszystkim p. prof. Mostowskiemu (którego stulecie właśnie obchodzimy), ogólnym wspomnieniom dotyczacych matematyki warszawskiej z pewnymi elementami stosunków z "fizykami matematycznymi". Uwagi moje będą prawdopodobnie niezbyt koherentne.

2. Propositional Satisfiability (SAT). Jest to ogólny mechanizm rozwiązywania "finite-domain Constraint Satisfaction Problems". Kiedy problemy reprezentowane są jako tzw. CNF, problemy losowe w ktorych klauzule (wszystko będzie wytlumaczone w trakcie referatu) sa zadanej dlugosci >= 3 maja wlasnosc "zmiany stanu" (ang. "Phase transition"). Własność ta była badana przez fizyków (włączając w to R. Zecchina'e i kolegów), ale dowód istnienia owej zmiany stanu przypisywany jest D. Achiloptas'owi. Intuicje fizyczne związane ze zmiana stanu okazały się ważne w badaniach SAT. Omówię podstawowe własności SAT i wspomnę WalkSAT, solver (program rozwiązujący?) dla SAT oparty o "random walk". Wspomnę też najrozmaitsze problemy gdzie (jak myślę) techniki "ciągłe" mogą mieć w SAT zastosowania.


10 października 2013/ October, 10th 2013

Paweł ZIŃ (IPJ)
WYŻSZE FUNKCJE KORELACJI W UKŁADACH ULTRAZIMNYCH GAZÓW ATOMOWYCH

3 października 2013/ October, 3rd 2013

Marcin NAPIÓRKOWSKI 
WIDMO WZBUDZEŃ GAZU ODDZIAŁUJĄCYCH BOZONÓW - O ŚCISŁYCH WYNIKACH NA TEMAT PRZYBLIŻENIA BOGOLIUBOWA

Widmo wzbudzeń gazu oddziałujących bozonów - w przeciwieństwie do jego energii stanu podstawowego - jest obiektem, który, pomimo swojego fizycznego znaczenia, przez wiele lat nie doczekał się ścisłej matematycznie analizy. Sytuacja ta zmieniła się w ostatnich trzech latach. Podczas mojego wystąpienia przedstawię ostatnie wyniki dotyczące matematycznego sformułowania i uzasadnienia przybliżenia Bogoliubowa - kluczowego narzędzia przy badaniu widma wzbudzeń.


6 czerwca 2013/ June, 6th 2013

 Igor SZCZYRBA (U Northern Colorado)
 NUMERYCZNE MODELOWANIE URAZOWYCH USZKODZEŃ MÓZGU PRZY UŻYCIU 
 UOGÓLNIONYCH RÓWNAŃ NAVIERA-STOKESA

Przedstawione będą wyniki symulacji numerycznych modelujących dynamikę wewnątrz mózgu w trakcie różnych traumatycznych scenariuszy (wypadki samochodowe, walki bokserskie, upadki narciarzy, itp.). Model numeryczny oparty jest na wprowadzonych przez nas różniczkowych równaniach cząstkowych opisujących propagację fal ścinania w ośrodkach lepkosprężystych, w których prędkość rozchodzenia się fal zależy wykładniczo od wielkości odkształcenia (uogólnione równania Naviera-Stokesa z dodatkowym członem nieliniowym). Omówione bedą szczegóły naszego programu komputerowego, który pozwala rozwiązać te równania z dowolnymi warunkami brzegowymi. Jednym z głównych naszych osiągnięć jest adekwatne modelowanie (dotychczas niewyjaśnionych) mechanizmów rozsianych uszkodzeń aksonów, które powstają w wyniku raptownych rotacyjnych przyśpieszeń głowy i stanowią największy odsetek uszkodzeń mózgu, gdy czaszka pozostaje nieuszkodzona. Ponadto wyprowadzamy nowe kryterium urazu mózgu, które można stosować w wypadkach dowolnych przyśpieszeń głowy. Istniejące dotychczas kryterium urazu głowy, które stanowi podstawę przepisów normatywnych w Unii Europejskiej, ma zastosowanie jedynie w wypadkach prostoliniowych przyśpieszeń głowy. Wyniki naszych badań są pomocne np: przy produkcji ulepszonych zabezpieczeń w samochodach lub zapewniających lepszą ochronę kasków sportowych, itp; jak również w diagnozowaniu i leczeniu urazowych uszkodzeń mózgu.


23 maja 2013/ May, 23rd 2013

 Bogdan MIELNIK (CIA Mexico)
 JESTEŚMY CZY NIE JESTEŚMY W STANIE SKRÓCIĆ, PRZYŚPIESZYĆ LUB ODWRÓCIĆ EWOLUCJĘ SWOBODNĄ PAKIETU FALOWEGO?
 ISTNIEJE, CZY NIE ISTNIEJE OPERATOR CZASU?

Większość operacji unitarnych rozważanych przez mechanikę kwantową ma charakter zmiany układu odniesienia (tj. wyboru nowej bazy w naszym opisie stanów fizycznych). Jednakże, niektóre operatory unitarne przedstawiają ewolucję dynamiczną, którą jesteśmy w stanie aktywnie wywołać manipulując bodźcami zewnętrznymi. Od tych operacji dynamicznych zależy prawdziwa mnogość realnych stanów układu kwantowego i precyzja naszych opisów matematycznych. Potrafimy, czy nie potrafimy skłonić układ fizyczny do wykonania każdej operacji unitarnej?


16 maja 2013/ May, 16st 2013

 Jacek JEZIERSKI (CBK)
 DO NON-SYMMETRIC EXTREMAL BLACK HOLES EXIST?


9 maja 2013/ May, 9st 2013

 prof. Zbigniew KŁOS (CBK)
 STRATEGIE EKSPLORACJI UKŁADU SŁONECZNEGO


25 kwietnia 2013/ April, 25st 2013

 Andriy PANASYUK (UWM)
 O KLASYFIKACJI PAR ZGODNYCH NAWIASÓW LIEGO, Z KTÓRYCH JEDEN JEST PÓŁPROSTY


18 kwietnia 2013/ April, 18st 2013

 Jacek WOJTKIEWICZ 
 GDY ZERUJE SIĘ DRUGA WARIACJA...

O bifurkacjach powierzchni minimalnych, tworzeniu stanów związanych i przejściach fazowych.


11 kwietnia 2013/ April, 11st 2013

 Katarzyna GRABOWSKA 
 LAGRANŻJANY, HAMILTONIANY I WYŻSZE DŻETY cd 

4 kwietnia 2013/ April, 4st 2013

 Karol K. KOZŁOWSKI (CNRS Dijon)
 ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF BETA ENSEMBLES V 

In the Thursday's lecture, we shall elaborate our understanding of the large deviation principle. In particular, I shall discuss various weaker formulation of the principle which, under certain additional hypotheses, allow one to establish the validity of the latter. In the second part of the lecture, we shall establish a connection between a simple multiple integral and a large deviation principle for a sequence of probability measures of P(R).


21 marca 2013/ March, 21st 2013

 Karol K. KOZŁOWSKI (CNRS Dijon)
 ASYMPTOTIC BEHAVIOUR OF BETA ENSEMBLES I

Random matrices first arose in the works of Wishart in the late 1920s. Later, in the mid-1950s, Wigner introduced them as a tool for modelling spectra of heavy nuclei. Since then, these objects have appeared in many other branches of mathematics and physics and have been observed to have many more applications, such as to combinatorial problems of counting various types of graphs. One may consider various types of random matrices, the simplest model having a single random matrix satisfying certain symmetry conditions such as being real, symmetric or hermitian. The study of statistical properties of such random matrix ensembles boils down to the analysis of certain N-fold integrals, N being the size of the square matrix. In fact, these integrals belong to the class of so-called ß-ensemble integrals, which can be thought of as representing the partition function of a one-dimensional Coulomb gas subject to an external potential V. Indeed, at specific values of the parameter ß, to wit, ß=1,2,4, one recovers the non-trivial part of partition functions associated with the so-called matrix model subordinate to the symmetric (the orthogonal ensemble), hermitian (the unitary ensemble) and hermitian self-dual (the symplectic ensemble) random matrices. Most of the information of interest to matrix models (and ß-ensembles) is related to the large-N behaviour. Therefore, its extraction demands analysing the N ? behaviour of N-fold integrals. Introducing modern methods allowing one to carry out this sort of asymptotic analysis is the very purpose of these lectures. I shall commence by introducing the ß-ensembles and discussing their relation, for ß=1,2,4, to the aforementioned matrix ensembles. I shall then make a few heuristic connections between partition functions of matrix models and enumeration problems of graphs drawn on surfaces with prescribed genera. Next, I shall proceed by entering deeper into the subject; namely, by introducing the various concepts and tools allowing one to set a convenient framework for carrying out the large-N asymptotic analysis. I shall begin by discussing certain general topological properties of spaces of probability measures over Polish spaces. This will enable me to introduce the concept of large deviations for sequences of probability measures as well as to prove various crucial theorems relevant to these constructions. At that very point, I shall be able to explain how the framework can be utilised as a powerful tool for computing the leading large-N asymptotic behaviour of the ß-ensemble integral! s. Time permitting, I shall briefly expand upon techniques allowing one to compute subdominant large-N asymptotics.


7,14 marca 2013/ March, 7, 14th 2013

 Piotr SZAŃKOWSKI (IFT)
PAMIĘĆ N-QUBITOWEGO UKŁADU JAKO ŹRÓDŁO SPOWOLNIENIA DEKOHERENCJI

Pokazaliśmy, że pamięć układu N-qubitów poddanego dekoherencji, może być wykorzystana do spowolnienia zaniku splątania. Efekt ten może być wykorzystany do utrzymania wysokiej precyzji estymacji parametru w interferometrze kwantowym, która jest nieosiągalna dla klasycznych


28 lutego 2013/ February, 28th 2013

 Jan WEHR (Arizona SU)
DRYF JAKO EFEKT SZUMU

Tematem wykładu będą zjawiska dyfuzyjne. Ich matematyczne modele to układy dynamiczne z szumem, czyli stochastyczne równania różniczkowe. W pierwszej części wykładu naszkicuje podstawowe pojęcia i fakty teorii tych równań, zaczynając od procesu Wienera i jego własności. W naturalnych granicznych sytuacjach szum jest źródłem dodatkowego dryfu, który może wpływać własności układu. O obliczaniu tego dryfu oraz o potwierdzających te obliczenia doświadczeniach będzie mowa w drugiej części. Wykład będzie elementarny; w szczególności nie zakładam żadnej znajomości teorii procesów stochastycznych.


21 lutego 2013/ February, 21st 2013

 Marcin NAPIÓRKOWSKI 
O OBCINANIU FUNKCJI Z H^s(R^n) DO PODROZMAITOŚCI

24 stycznia 2013/ January, 24th 2013

Krzysztof PACHUCKI 
ZAGADKA PROMIENIA PROTONU

Pomiary promienia ładunkowego protonu z oddziaływania z mionem i elektronem dają różne wyniki. Ta rozbiezność około 4%, nie daje się wyjasnić w ramach Modelu Standardowego (MS), ani przez jego znane rozszerzenia, bo one by naruszały inne precyzyjne testy. Jedynym wyjaśnieniem nie wywracającym MS jest hipoteza, że precyzyjne pomiary spektroskopowe w atomie wodoru są błędne oraz że pomiary niskoenergetycznego rozpraszania elektron-proton też są błędne. Na wykładzie przedstawię obecny stan wiedzy dotyczącej promienia ładunkowego protonu oraz omówię planowane eksperymenty w celu wyjaśnienia tej rozbieżności.


17 stycznia 2013/ January, 17th 2013

Katarzyna GRABOWSKA 
LAGRANŻJANY, HAMILTONIANY I WYŻSZE DŻETY

10 stycznia 2013/ January, 10th 2013

Maciej NIESZPORSKI 
RÓWNANIA PAINLEVÉ

13 grudnia 2012/ December, 13th 2012

Adam BEDNORZ 
LAGRANGE, HAMILTON I KWANTOWA PRÓŻNIA RELATYWISTYCZNA

Zarówno w mechanice klasycznej jak i kwantowej obowiązują dwa opisy, lagranżowski i hamiltonowski, zasadniczo równoważne. W zależności od zagadnienia używa się jednego lub drugiego. Przedstawię przykłady na wyższość jednego nad drugim i na odwrót. Zaskakującym przykładem jest niezmienniczość relatywistyczna próżni.


6 grudnia 2012/ December, 6th 2012

Jan DEREZIŃSKI 
OGÓLNE WŁASNOŚCI TRANSFORMACJI BOGOLIUBOWA I.
PRZYPADEK BOZONOWY.

Transformacje Bogoliubowa (bozonowe i fermionowe) grają ważną rolę w kwantowej teorii wielu ciał i kwantowej teorii pola. Będę je omawiał z abstrakcyjnego punktu widzenia. Zrobię przegląd ich własności algebraicznych takich, jak implementowalność w przestrzeniach Focka i wybór czynnika fazowego.


29 listopada 2012/ November, 29th 2012

Prof. Bogumił JEZIORSKI  (W Chemii)
WPŁYW EFEKTÓW QED NA WIDMO I GEOMETRIĘ MOLEKUŁ

22 listopada 2012/ November, 22nd 2012

Michał WROCHNA  (U Goettingen)
GLOBAL SYMMETRIES IN EPSTEIN-GLASER RENORMALIZATION

I will review the main steps of Epstein and Glaser's construction of time-ordered products in perturbative Quantum Field Theory. The crucial one is the extension of singular distributions, initially defined outside the origin. In a joint work with D. Bahns, we propose a new method to recover global symmetries lost in the extension process. We also obtain a new formula for the relation between off-shell and on-shell time-ordered products involving higher derivatives of the fields


15 listopada 2012/ November, 15th 2012

Paweł KASPRZAK  
O (NIE)DOPEŁNIALNYCH PODPRZESTRZENIACH PRZESTRZENI BANACHA

Celem referatu jest przedstawienie kilku konkrentych przykładów niedopełnialnych podprzestrzeni przestrzeni Banacha (np: podprzestrzeń ciągów zbieżnych do zera w przestrzeni ciągów ograniczonych) oraz zaprezentowanie pewnych ogólnych wyników dotyczących dopełnialnych podprzestrzeni Banacha. W szczególności opowiem o twierdzeniu Lindenstrausa-Tzafiri, które charakteryzuje przestrzenie Banacha izomorficzne z przestrznią Hilberta jako te w których wszystkie podprzestrzenie są dopełnialne.


8 listopada 2012/ November, 8th 2012

Jarosław PIASECKI (IFT)
SIŁY CASIMIRA WYWOŁANE KONDENSACJĄ BOSEGO-EINSTEINA

Przedstawiona zostanie teoria sił Casimira w przypadku, gdy obszar pomiędzy dwiema płaskimi równoległymi powierzchniami wypełniony jest przez gaz bozonów. W nieobecności kondensatu siły zanikają eksponencjalnie wraz ze wzrostem odległości pomiędzy ograniczającymi powierzchniami. Po pojawieniu się kondensatu siły Casimira nabierają charakteru dlugozasięgowego i maleją zgodnie z prawem potęgowym. Poddany zostanie analizie związek pomiędzy zasięgiem sił Casimira i zasięgiem funkcji korelacji opisującej fluktuacje gęstości.


25 października 2012/ October, 25th 2012

Christian GÉRARD (U Paris-Sud)
CONSTRUCTION OF HADAMARD STATES BY PSEUDODIFFERENTIAL CALCULUS

We give a new construction based on pseudo-differential calculus of quasi-free Hadamard states for Klein-Gordon equations on a class of space-times whose metric is well-behaved at spatial infinity. In particular we construct all pure Hadamard states and study their covariance under symplectic transformations. Using our results we give a new construction of Hadamard states on arbitrary globally hyperbolic space-times. (Joint work with Michal Wrochna).


18 października 2012/ October, 18th 2012

Henryk WOŹNIAKOWSKI (IMSM UW)
JAK SOBIE RADZIMY Z PRZEKLEŃSTWEM WYMIARU?

11 października 2012/ October, 11th 2012

Mirosław LACHOWICZ (IMSM UW)
MAŁY PARAMETR I SAMOORGANIZACJA

4 października 2012/ October, 4th 2012

Marek STYCZEŃ (IS UW)
POMIAR W SOCJOLOGII I NIE TYLKO

5 czerwca (WTOREK) 2012/ June, 5th 2012

Marcin PIĄTEK (U Szczecin)
TEORIA LIOUVILLE'A, SUPERSYMETRYCZNE N = 2 TEORIE YANGA-MILLSA I UNIFORMIZACJA NAKŁUTYCH SFER

31 maja 2012/ May, 31st 2012

Maria EKIEL-JEŻEWSKA (IPPT)
O DYNAMICE MIKROCZĄSTEK OPADAJĄCYCH W PŁYNIE POD WPŁYWEM GRAWITACJI

Przedstawię przykłady ruchu względnego układów bliskich niestykających się cząstek opadających grawitacyjnie w płynie, którego przepływ opisany jest równaniami Stokesa. Powstaje pytanie, czy i jak długo cząstki takie pozostają blisko siebie tworząc zwartą grupę. Odpowiedź na to pytanie jest związana z istnieniem i właściwościami klas ruchów periodycznych, obserwowanych dla pewnych szczególnych położeń początkowych.


24 maja 2012/ May, 24th 2012

Krzysztof POMORSKI (IFT)
WPROWADZENIE DO STATYSTYKI PEŁNEGO ZLICZANIA

W referacie zaprezentuję metodę liczenia korelacji kwantowych prądu przy użyciu tzw. statystyki pełnego zliczania (Full Counting Statistics - FCS), która pozwala na liczenie korelacji i momentóww granicy długich czasów. FCS jest podejściem analogicznym do całek Feymanna, ale z podwojonym czasem, aby uwzględnić ewolucję w przód i w tył - w duchu tzw. formalizmu Kiełdysza. Wskażę również opis układów fizycznych z użyciem FCS, zaczynając od oddziaływujących kropek kwantowych, złącza tunelowego, poprzez złącze typu quantum point contact (QPC), interfejs nadprzewodnik-metal (S-N) oraz złącze Josephsona.

Literatura: [1]. Full counting statistics of interacting electrons, D. Bagrets, Y.Utsumi, D. Golubev, G.Schon, Arxiv:0605263 (2006) [2]. Full counting statistics for noninteracting fermions:Exact results and the Levitov-Lesovik formula, K.Schonhammer, PRB75 (2007) [3]. Scattering matrix approach to the description of quantum electron transport, G.Lesovik, I.Sadovskyy, Physics -Uspekhi (2011) [4].Dc transport in superconducting point contacts: A full-counting-statistics view, J.Cuevas,W.Belzig, PRB 70 (2004) [5]. Effects and Detection of Quantum Noise, Jeans Tobiska (2003), doktorat [6]. Full Counting Statistics: An elementary derivation of Levitov's formula, I.Klich, Quantum noise in Mesoscopic Systems (Kluwer, 2003) [7]. Quantum Shot Noise,W.Belzig, DPG Meeting (tutorial), Berlin (2008)


17 maja 2012/ May, 17th 2012

Piotr CHANKOWSKI (IFT)
KWANTOWA TEORIA POLA: OD TEORII FERMIEGO DO TEORII STANDARDOWEJ I DALEJ

10 maja 2012/ May, 10th 2012

 Andrzej KOSSAKOWSKI (UMK)
O EWOLUCJI OTWARTYCH UKŁADÓW KWANTOWYCH

26 kwietnia 2012/ April, 26th 2012

 Robert WOLAK (UJ)
COHOMOLOGY AND FOLIATED SPACES

19 kwietnia 2012/ April, 19th 2012

 Jerzy KIJOWSKI 
O GEOMETRYCZNEJ KWANTYZACJI

12 kwietnia 2012/ April, 12th 2012

 Szymon MALINOWSKI (IG)
CZY MOŻEMY ZROZUMIEĆ CHMURY BEZ ZROZUMIENIA TURBULENCJI?
Pdf

29 marca 2012/ March, 29th 2012

 Tomasz PAWŁOWSKI 
RELATYWISTYCZNE OSOBLIWOŚCI A ROZSZERZENIA SAMOSPRZĘŻONE W KWANTOWEJ GRAWITACJI

22 marca 2012/ March, 22nd 2012

 Konrad BAJER (IG)
O TURBULENCJI KWANTOWEJ

15 marca 2012/ March, 15th 2012

 Adam BEDNORZ (IFT)
NIEINWAZYJNY POMIAR KWANTOWY

Tradycyjny opis pomiaru kwantowego opiera się na postulacie rzutowania, czyli natychmiastowej redukcji stanu. Taki pomiar jest inwazyjny i w skrajnym przypadku zatrzymuje dynamikę (efekt Zenona). Pomiar nieinwazyjny polega na wprowadzeniu pośredniczącego detektora i zapostulowaniu słabego oddziaływania z mierzonym układem. Przedstawię blaski i cienie takiego pomiaru.


8 marca 2012/ March, 8th 2012

 Paul F. BAUM (Penn State U./IMPAN)
THE PETER-WEYL-GALOIS THEOREM FOR COMPACT PRINCIPAL BUNDLES

1 marca 2012/ March, 1st 2012

 Bogdan CICHOCKI (IFT)
ZAPOMNIANE TWIERDZENIE NYQUIST'A
Pdf

23 lutego 2012/ February, 23rd 2012

 Maciej NIESZPORSKI 
O RÓWNANIACH KONSYSTENTNYCH NA SZEŚCIANIE

Streszczenie: Przedstawię przykłady równań różnicowych posiadających trójwymiarową przestrzeń potencjałów skalarnych. Wynik ten poprzedzę wprowadzeniem do zaanonsowanych w tytule równań różnicowych konsystentnych na sześcianie.


16 lutego 2012/ February, 16th 2012

 Jacek WOJTKIEWICZ 
O FUNKCJACH ELIPTYCZNYCH

19 stycznia 2012/ January, 19th 2012

 Prof. Andrzej KRASIŃSKI (CAMK)
O MODELACH KOSMOLOGICZNYCH I NIEKTÓRYCH ZWIĄZANYCH Z NIMI NIEPOROZUMIENIACH

12 stycznia 2012/ January, 12th 2012

 Prof. Maria KRAWCZYK

CZĄSTKA HIGGSA - 2012R

Cząstka Higgsa jest poszukiwana od lat 60-tych XXw. Jej istnienie wiąże się z mechanizmem Brouta-Englerta-Higgsa nadawania mas cząstkom fundamentalnym. Z jej udziałem prawdopodobieństwo wysokoenergetycznych procesów rozpraszania bozonów cechowania oddziaływań elektrosłabych W+/- i Z nie przekracza 100 %. W Modelu Standardowym przewidywana jest jedna cząstka Higgsa – w roku 2012 LHC (Large Hadron Collider) potwierdzi lub wykluczy jej istnienie

Pdf

5 stycznia 2012/ January, 5th 2012

 Przemyslaw MAJEWSKI
OPOWIEŚCI O WYJĄTKOWYCH ALGEBRACH LIEGO

15 grudnia 2011/ December, 15st 2011

 Adam SZERESZEWSKI (IFT)
R-SEPAROWALNOŚĆ W PRZESTRZENI n-WYMIAROWEJ
G. Darboux rozważał problem R-separowalności równania
Laplace'a w płaskiej 3-wymiarowej przestrzeni. Problem
R-separowalności może być uogólniony na n-wymiarowe przestrzenie
riemannowskie z metryka diagonalna. Narzucenie dodatkowych warunków na
geometrie umożliwia konstrukcje przykładów, a także nowe ujecie
wyników Darboux. Przedstawione rezultaty zostały
otrzymane wspólnie z A. Symem.

8 grudnia 2011/ December, 8st 2011

 Jerzy ŁUSAKOWSKI (IFD)
PLAZMONY W DWÓCH WYMIARACH: FIZYKA I ZASTOSOWANIA

1 grudnia 2011/ December, 1st 2011

 Michał DZIENDZIKOWSKI (IFT)
DYNAMICZNA I GEOMETRYCZNA CHARAKTERYZACJA WIĘZÓW 

24 listopada 2011/ November, 24th 2011

Dariusz CHRUŚCIŃSKI (UMK)
NIEMARKOWOWSKA DYNAMIKA UKŁADÓW KWANTOWYCH 
 Dyskutuję ogólne podejście do ewolucji układu kwantowego stowarzyszonego ze skończenie wymiarową przestrzenią Hilberta.
Dynamika układu opisywana jest równaniem różniczkowo-całkowym, które uogólnia zarówno równanie Schroedingera jak i znane równanie półgrupy 
dynamicznej. W ogólności dynamika taka jest niemarkowowska (w odróżnieniu od markowowskiej dynamiki półgrupy). Podaję klasę równań 
prowadzących do dobrze określonej dynamiki kwantowej (tzn. kompletnie dodatniej i zachowującej ślad). Rozważania ilustrowane są prostymi 
przykładami.  

17 listopada 2011/ November, 17th 2011

Marcin KISIELOWSKI
 
TWIERDZENIE MINKOWSKIEGO O WIELOŚCIANACH WYPUKŁYCH 

10 listopada 2011/ November, 10th 2011

Jerzy KIJOWSKI 
 
O STRUKTURZE KANONICZNEJ TEORII GRAWITACJI EINSTEINA I JEJ PRZYBLIŻENIACH DYSKRETNYCH (dokończenie)

3 listopada 2011/ November, 3rd 2011

Makoto YAMASHITA (U di Roma "Tor Vergata") 
 
CONTINUOUS DEFORMATION OF ALGEBRAS
Abstract: This is an introductory talk aiming to review the theory of continuous deformation of C*-algebras. It concerns continuously varying
C*-algebra structure on vector spaces, which includes many interesting examples such as the quantization of symplectic vector spaces, quantum
groups, and twisted group algebras. We try to illuminate the basic ideas and machineries such as the theory of C([0, 1])-algebras,
continuous fields of C*-algebras, KK-theory, etc. utilized to derive 'homotopy-invariant' information of such algebras.

27 października 2011/ October, 27th 2011

Andrzej JAMIOŁKOWSKI (UMK) 
 
EFEKTYWNE METODY BADANIA WŁASNOŚCI OPERACJI KWANTOWYCH
Pdf

20 października 2011/ October, 20th 2011

Marcin KOŚCIELECKI 
 
KOHOMOLOGIE ČECHA

13 października 2011/ October, 13th 2011

Jerzy KIJOWSKI 
 
O STRUKTURZE KANONICZNEJ TEORII GRAWITACJI EINSTEINA I JEJ PRZYBLIŻENIACH DYSKRETNYCH

6 października 2011/ October, 6th 2011

Adam BOBROWSKI (PL) 
 
O ROLI WARUNKÓW BRZEGOWYCH W MODELOWANIU PROCESÓW BIOLOGICZNYCH

2 czerwca 2011/ June, 2nd 2011

 Javier de LUCAS ARAUJO (IM PAN) 
 
UKŁADY LIEGO-HAMILTONA: TEORIA I ZASTOSOWANIA

26 maja 2011/ May, 26th 2011

Christian GÉRARD (U Paris-Sud) 

SCATTERING THEORY FOR THE KLEIN-GORDON EQUATION WITH NON-POSITIVE ENERGY 

19 maja 2011/ May, 19th 2011

Marcin NAPIÓRKOWSKI

INTERPOLACJA - OD ANALIZY HARMONICZNEJ DO PDE 

12 maja 2011/ May, 12th 2011

Zygmunt LALAK (IFT)

SUPERSYMETRIA I ZAPACH BSM 
Rozpoczął sią okres doświadczalnego testowania teorii opisujących  naruszenie symetrii elektrosłabej i rozszerzajacych Model Standardowy  oddzialywań
fundamentalnych w kierunku wielkich energii. Opowiem o wiodącej  teorii wykraczającej poza SM i rozwiazującej "wielki" problem hierarchii tzn o supersymetrii, 
oraz o perspektywach uzyskania informacji eksperymentalnych pozwalających wyjść poza problem hierarchii. 
 

5 maja 2011/ May, 5th 2011

Jacek WOJTKIEWICZ

KLASYKA: PRZEJŚCIE FAZOWE W KLASYCZNYM, TRÓJWYMIAROWYM MODELU HEISENBERGA (dokończenie)

28 kwietnia 2011/ April, 28th 2011

Tomasz RADOŻYCKI

ŚCISŁY RACHUNEK PERTURBACYJNY W MODELU SCHWINGERA

14 kwietnia 2011/ April, 14th 2011

Paweł NUROWSKI

PLANOWANIE MISJI KOSMICZNYCH W UKŁADZIE SŁONECZNYM 

31 marca, 7 kwietnia 2011/ March, 31st and April, 7th 2011

 
Paweł KASPRZAK

TEORIA REPREZENTACJI ZWARTYCH GRUP LIEGO, TWIERDZENIE BORELA-WEILA


24 marca 2011/ March, 24th 2011

Katarzyna GRABOWSKA

ALGEBROIDY I STRUKTURY DIRACA


17 marca 2011/ March,17th 2011

Maciej ŁUKASIK

RACHUNEK WARIACYJNY BEZ PARAMETRYZACJI


10 marca 2011/ March,10th 2011

 Paul F. BAUM (Penn State U. / IMPAN)

ATIYAH-SINGER REVISITED

This is an expository talk about the Atiyah-Singer index theorem. First, some low dimensional examples of the theorem will be considered. 
Next, a special case of the index theorem will be proved as a corollary of Bott periodicity. Finally, the proof will be outlined that the 
special case implies the full theorem. This is an expository talk intended for non-specialists. 

3 marca 2011/ March,3rd 2011

Jacek WOJTKIEWICZ

KLASYKA: PRZEJŚCIE FAZOWE W KLASYCZNYM, TRÓJWYMIAROWYM MODELU HEISENBERGA

 

Gdy jakiśs układ z dwóch takich samych części się składa,
a jego przestrzeń stanów na dwie identyczne się rozpada,
i pewien funkcjonał dodatni się okazuje
-- to zespół tych własności implikuje 
duży zestaw faktów dotyczących układu tego;  
i tak np., pojawienie się uporządkowania magnetycznego 
w modelach Heisenberga w ten sposób pokazano. 
Odbiciową dodatniością (RP) tę technikę nazwano. 
Na seminarium, położeniowa RP przedstawiona zostanie, 
i jej do 3d modelu Heisenberga zastosowanie, 
i że w niskiej temperaturze układ ma magnetyczne uporządkowanie.  

24 lutego 2011/ February 24th 2011

Krzysztof BYCZUK (IFT) 

TEORIA DYNAMICZNEGO POLA ŚREDNIEGO DLA SKORELOWANYCH BOZONÓW NA SIECIACH

 

Omówiona zostanie konstrukcja dynamicznego pola średniego dla oddziałujacych bozonów na sieci. Teoria ta opisuje bozony normalne i w kondensacie na sieciach optycznych. 
Jest tez ścislym rozwiązaniem bozonowego Hamiltonianu Hubbarda w granicy nieskończonej liczby koordynacyjnej. Zostaną również przedstawione motywacje do podjęcia tego tematu i wstępne wyniki numeryczne. 

17 lutego 2011/ February 17th 2011

Paweł URBAŃSKI

 

SAMOSPRZĘŻONE ROZSZERZENIA A REDUKCJE SYMPLEKTYCZNE 

20 stycznia 2011/ January 20th 2011

Kazimierz NAPIÓRKOWSKI

 

DLACZEGO FUNKCJE PIERWOTNE PEWNYCH FUNKCJI ELEMENTARNYCH NIE SĄ FUNKCJAMI ELEMENTARNYMI?

Będzie mowa o pracach Liouville'a na ten temat, według książeczki J.F.Ritta "Integration in finite parts".

13 stycznia 2011/ January 13th 2011

Adam SKALSKI  (IM PAN)

 

O KLASYCZNEJ I KWANTOWEJ ENTROPII DYNAMICZNEJ

Miarowa i topologiczna entropia dynamiczna są liczbowymi niezmiennikami odgrywającymi podstawową rolę przy badaniu klasycznych układów dynamicznych. Przypomnimy ich definicje i związki między nimi. 
Następnie opowiemy o analogicznych pojęciach dla kwantowych układów dynamicznych, rozumianych jako endomorfizmy C*-algebr, skupiając się na definicji nieprzemiennej entropii topologicznej zaproponowanej 
przez Voiculescu. Na przykładzie 'kwantowego' przesunięcia na algebrze Cuntza omówimy pewne naturalne zależności między entropią klasyczną i kwantową. Pokażemy też, że w ogólności relacje między tymi pojęciami 
mogą być dość skomplikowane. 

 

9 grudnia 2010/ December 9th 2010

Joanna JASZUŃSKA  (CSZ PW)

 

PARADOKSALNY ROZKŁAD KULI

Pdf

2 grudnia 2010/ December 2nd 2010

Adam RENNIE   (Australian NU)

 

A LITTLE INDEX THEORY


I begin by describing the various classical index theorems and their unified proof(s) by Atiyah and Singer. Then I will show how the 
abstract framework of one of these proofs led to noncommutative geometry, in the sense of Alain Connes.  The story comes full circle when the local index formula in noncommutative geometry
is employed to give new proofs of the Atiyah-Singer theorem, and provide nontrivial generalisations. 

18, 25 listopada 2010/ November 18th, 25th 2010

Rafał SUSZEK  

 

STRINGS, GERBES, AND ALL THAT 1. Generalities
 
It has, by now, been rather well understood that the proper language in which to give a lagrangean formulation of the two-dimensional non-linear sigma model, 
regarded as a classical description of the critical bosonic string (and of relevance in the study of certain condensed-matter systems, as well as models 
of statistical physics), is that of the theory of gerbes. These latter are higher-cohomological structures with a differential-geometric realisation whose rôle 
in string theory is analogous to that played by fibre bundles in the modelling of the dynamics of a charged pointlike particle moving in an external electromagnetic 
field. The talk, to be regarded as a fairly general overview of the state of art in this field of mathematical physics in two dimensions, aspires to outline 
some basic aspects of gerbe theory relevant to the classical and quantum description of poly-phase string world-sheets and string-theory dualities, laying due 
emphasis on the higher-categorial structure that underlies the theory of gerbes.  In the first part of the talk, conceived as an elementary introduction to 
the applications of the theory of gerbes and associated structures in the context of two-dimensional field theory (and to be further expatiated upon at the seminar 
``Methods of Geometry in Physics'' of 24 XI 2010), the source of gerbe-theoretic structures in the lagrangean approach shall be indicated, their naturality shall 
be discussed and certain significant consequences of their existence shall be enumerated. Thus, in particular, the action functional of the sigma model with 
a generic configuration bundle shall be re-derived, the concept of transgression, which canonically associates to the gerbe structure a pre-quantum bundle 
of the model, shall be presented, the notion of a conformal defect, intimately related to that of a string-theory duality, shall be introduced, and, finally, 
the gauge principle for groupoidal symmetries of the string, illustrating the idea of categorial descent, shall be formulated. Time permitting, we shall 
embellish the general discourse with a handful of explicit working constructions. 
Pdf
 
 

4 listopada 2010/ November 4th 2010

Włodzimierz M. TULCZYJEW  

 

A VARIATIONAL PRINCIPLE FOR FIELD THEORY 

28 października 2010/  October28th 2010

Yuliya KUZNETSOVA (U Luxembourg) 

NONMEASURABLE PRODUCTS AND CONTINUITY OF GROUP REPRESENTATIONS

It is known that there exist discontinuous weakly measurable unitary representations of locally compact groups. We show that if one uses a bit stronger variant of measurability, every measurable unitary representation turns out to be continuous. Another close result depends on the axioms of set theory: under Continuum hypothesis (or certain weaker assumptions) every measurable homomorphism from a locally compact group into any topological group is continuous. This relies, in turn, on the following theorem (proved under the same assumptions): for every zero measure set S in a locally compact group there is a set A such that AS is non-measurable.


21 października 2010/  October 21st 2010

Prof. Marek CIEPLAK (IF PAN)  

OD EKSPRESJI GENÓW DO SIECI GENETYCZNYCH


14 października 2010/  October 14th 2010

Joseph C. VARILLY (University of Costa Rica)

 

NATURAL WIGNER ORBITALS FOR TWO-ELECTRON SYSTEMS


7 października 2010/  October 7th 2010

Ryszard RUDNICKI (U Śląski)

 

CHAOS DLA NIESKOŃCZENIE WYMIAROWYCH UKŁADÓW  DYNAMICZNYCH

W pierwszej części wykładu przedstawimy powiązania między różnymi definicjami chaosu. Spróbujemy wyjaśnić róznicę między chaosem dla układów skończenie i nieskończenie wymiarowych i czy chaos w istocie występuje tylko w układach nieliniowych. W szczególności zwrócimy uwagę na podejście stochastyczne do chaosu wykorzystujące aparat miar niezmienniczych [1]. W przypadku, gdy układ dynamiczny działa na przestrzeni nieskończenie wymiarowej, a tak jest w przypadku układów dynamicznych generowanych za pomocą równań cząstkowych, miary niezmiennicze będą otrzymywane z miar wienerowskich. Następnie zaprezentujemy model układu krwiotwórczego działającego w szpiku kostnym, w którym występują jednocześnie procesy dojrzewania i podziału komórek prowadzące od komórek niezróżnicowanych do dojrzałych komórek wprowadzanych do krwioobiegu. W modelu tym interesują nas gęstości rozkładu dojrzałości komórek. Otrzymujemy układ dynamiczny działający na gęstościach na odcinku [0,1], a więc w podzbiorze przestrzeni L^1[0,1]. Okazuje się, że układ ten jest chaotyczny, a dowód chaosu oparty jest na zastosowaniu! metody miar niezmienniczych [2]. Zaprezentowany przykład jest o tyle zaskakujący, że do tej pory nie znaliśmy chaotycznego układu dynamicznego działającego na gęstościach.

[1] R. Rudnicki, Chaos for some infinite-dimensional dynamical systems, Math. Meth. Appl. Sci. 27 (2004), 723-738.

[2] R. Rudnicki, Chaoticity of the blood cell production system, Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 19 (2009), 043112, 1--6.

 


27 maja 2010/  May  27th 2010

Nigel HIGSON (PennSU)

 

CONTRACTIONS OF LIE GROUPS AND REPRESENTATION THEORY

Let K be a closed subgroup in a connected Lie group G.  The contraction of G to K is the semi-direct product group associated to the adjoint action of K on the quotient

of the Lie algebras of G and K.  The terminology is due to Inonu and Wigner; in more current terms, the group G is a deformation of its contraction.  Inonu and Wigner

examined the group of Galilean transformations as a contraction of the group of Lorentz transformations.  Our focus will be on a related but different class of

examples:  the prototype is the group of isometric motions of the Euclidean plane, viewed as a contraction of the group of isometric motions of the hyperbolic plane;

in general one can consider any Riemannian symmetric space of noncompact type in place of the hyperbolic plane, and its tangent space at any point in place of the

Euclidean plane.   It is natural to expect some sort of limiting relation between representations of the contraction and representations of G.   In the 1970s Mackey

made some calculations pointing to an interesting rigidity phenomenon: as the contraction group is deformed back to G, the representation theory remains in some

sense unchanged.  In particular the irreducible representations of the contraction  group parametrize the irreducible representations of G.   I shall formulate a reasonably precise conjecture (partly inspired by subsequent developments in C*-algebra theory and noncommutative geometry) and describe the evidence in support of it, which is by now substantial.  However a conceptual explanation for Mackey's

rigidity phenomenon remains elusive.

 


20 maja 2010/  May  20th 2010

Stanisław L. WORONOWICZ

 

OD GRUP KLASYCZNYCH DO KWANTOWYCH


13 maja 2010/  May  13th 2010

Marcin  NAPIÓRKOWSKI

 

UPROSZCZONY DOWÓD STABILNOŚCI MATERII

Przedstawię uproszczony dowód stabilności materii.  Różni się on od oryginalnego dowodu Lieba i Thirringa  tym, że nie odwołuje się do

teorii Thomasa-Fermiego, lecz wykorzystuje tak zwaną elektrostatyczną nierówność Baxtera. Autorem tego dowodu jest Jan Philip Solovej.

 


6 maja 2010/  May  6th 2010

Bahram RANGIPOUR  (U New Brunswick)

 

CHARACTERISTIC CLASSES OF FOLIATIONS FROM HOPF CYCLIC COHOMOLOGY POINT OF VIEW

 


29 kwietnia 2010/  April  29th 2010

Wiesław I. GRUSZECKI (UMCS)

 

„ZARZĄDZANIE” WZBUDZENIAMI ELEKTRONOWYMI W APARACIE FOTOSYNTETYCZNYM ROŚLIN

 

Życie na Ziemi możliwe jest dzięki energii naszego Słońca a fotosynteza jest praktycznie jedynym procesem umożliwiającym wykorzystanie tej energii dla podtrzymania reakcji życiowych. W związku z olbrzymią skalą rozpiętości intensywności światła, na jakie napotykają rośliny, płynne i wydajne funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego wymaga aktywności procesów o charakterze regulacyjnym. Zadaniem takiej regulacji jest dostosowanie gęstości wzbudzeń elektronowych w układach barwników fotosyntetycznych (głównie chlorofilu) do aktualnej możliwości spożytkowywania tych wzbudzeń w reakcjach fotochemicznych. W trakcie seminarium przedyskutowana będzie śmiała teza dotycząca regulacji gęstości generowanych światłem wzbudzeń elektronowych, na poziomie pojedynczych kompleksów barwnikowo-białkowych.


22 kwietnia 2010/  April  22nd 2010

Jacek JEZIERSKI

 

CYK-TENSORY W OTW

 


15 kwietnia 2010/  April  15th 2010

José M. GRACIA-BONDÍA (U Zaragoza)

 

A NEW DENSITY FUNCTIONAL FOR QUANTUM CHEMISTRY

Mathematicians and physicists alike sometimes ignore the interest and and depth of the problems raised by molecular theory. Nevertheless,

strong mathematical physicists, like Elliott H. Lieb in particular, have deservedly made a name for themselves by addressing them with

the methods of functional analysis; their success in "proving" stability of matter in quantum mechanics is a case in point.

 

We plan to review in the first part of the talk the main "chemical mathematics" problems, specially $D_n$-representability, from a

historical perspective; as well as the current status of density functional theories.

 

In the second part of the talk we present our own (generalized) density functional, on the arena of phase space, discussing its

advantages and disadvantages. We take the occasion to pierce two small holes in Lieb's armour.


8 kwietnia 2010/  April  8th 2010

Władysław ŻAKOWICZ (IF PAN)

 

ROZPRASZANIE FAL,  FALOWYCH WIĄZEK I IMPULSÓW - ANALIZA I WIZUALIZACJA

 

Omówię  ścisłe rozwiązania równań falowych (Schrödingera i Maxwella) odpowiadających rozproszeniom fal płaskich przez  doskonale odbijające i dielektryczne kule.

Rozwiązania te wykorzystam do opisu rozproszeń monochromatycznych wiązek o skończonej grubości,  oraz impulsów o skończonym czasie trwania.

Efektywne metody obliczeniowe umożliwiają wizualizację problemów rozproszeniowych.


25 marca 2010/  March  25th 2010

Włodzimierz JELONEK (PK)

 

POLA KILLINGA Z POTENCJAŁEM KAEHLERA-RICCIEGO I ICH ZASTOSOWANIA W GEOMETRII RIEMANNOWSKIEJ


18 marca 2010/  March  18th 2010

Stanisław L. WORONOWICZ

 

REPREZENTACJE  INDUKOWANE


11 marca 2010/  March  11th 2010

Wojciech SZYMAŃSKI (SU Odense)

 

INVITATION TO C*-ALGEBRAS OF DIRECTED GRAPHS

Abstract: We introduce basic concepts and techniques related to C*-algebras of directed graphs. In particular, we discuss uniqueness theorems, ideal structure, some measures of (in)finiteness, and the

K-theoretical invariants. We will also indicate how graph algebras may be generalized to "higher dimensions".


4 marca 2010/  March  4th 2010

Michał  WROCHNA

 

HOLOMORFICZNE RODZINY OPERATORÓW DOMKNIĘTYCH


24 lutego 2010/  February  24th 2010

Ludomir NEWELSKI  (UWr)

 

TEORIA MODELI:

OD METAMATEMATYKI DO MATEMATYKI


18 lutego 2010/  February  18th 2010

Paul F. BAUM (Penn State University / IMPAN)

 

WHAT  IS  K-THEORY  AND  WHAT  IS  IT  GOOD  FOR?

This talk will consist of four points :

#1. The basic definition of K-theory

#2. A brief history of K-theory

#3. Algebraic versus topological K-theory

#4. The unity of K-theory

The talk is intended for non-specialists. The only pre-requisite is a general mathematical background. All basic definitions will be carefully and explicitly stated.

 


21 stycznia 2010/  January  21st 2010

Andriy  PANASYUK

 

O  GRUPACH  TAPETOWYCH 


14 stycznia 2010/  January  14th 2010

Prof. Piotr  MANKIEWICZ

 

GEOMETRIA  LOSOWYCH ILORAZOWYCH PRZESTRZENI  $l^n_1$


7 stycznia 2010/  January  7th 2010

Konrad BANASZEK

 

OGRANICZENIA PRECYZJI POMIARU FAZY W INTERFEROMETRII KWANTOWEJ

 


17 grudnia 2009/  December  17th 2009

Witold CHMIELOWIEC (CFT)

 

KONEKSJE  SYMPLEKTYCZNE

 


10 grudnia 2009/  December  10th 2009

Tomasz  MASZCZYK (IM PAN)

 

PIERŚCIENIE PRZEMIENNE I ICH KATEGORIE MODUŁÓW Z NIEPRZEMIENNEGO PUNKTU WIDZENIA

Streszczenie: Para (pierścień przemienny A, kategoria A-modułów)  to lokalny algebraiczny kontekst geometrii klasycznej. Zmiana kontekstu na (pierścień nieprzemienny A, kategoria A-modułów) prowadzi do tzw. geometrii nieprzemiennej. W referacie omówione zostaną ograniczenia tego paradygmatu i przedstawione będzie alternatywne podejście oparte na monoidalnej kategorii Eilenberga-Moore'a. Niewidzialna z przemiennego punktu widzenia, zabita przez ograniczenie do modułów (czyt.: bimodułów symetrycznych) opmonoidalna monada symetryzacji bimodułu nad pierścieniem przemiennym zostanie wskrzeszona i przeobrażona w relację identyczności, szczególny rodzaj wewnętrznej symetrii opisanej przez opmonoidalne monady, np. bialgebroidy Takeuchi'ego, w tym "kwantowe grupoidy".

 


3 grudnia 2009/  December  3rd 2009

Paweł URBAŃSKI

 

RÓWNANIE  HAMILTONA-JACOBIEGO I  METODA  JACOBIEGO


26 listopada 2009/  November  26th 2009

Michał  JÓŹWIKOWSKI (IM PAN)

 

ZASADA  MAKSIMUM  PONTRIAGINA

 


19 listopada 2009/  November  19th 2009

Maciej  NIESZPORSKI

 

TOCZĄCE  SIĘ  KULE  I  OKTONIONY

 


12 listopada 2009/  November  12th 2009

Paweł  JAKUBCZYK

 

FUNKCJONALNA  GRUPA  RENORMALIZACJI  DLA  KWANTOWYCH  I  KLASYCZNYCH  ZJAWISK  KRYTYCZNYCH


5 listopada 2009/  November  5th 2009

Paweł NUROWSKI

 

KIEDY  RODZINA  KRZYWYCH  NA  PŁASZCZYŹNIE  JEST GEODEZYJNA?


29 października 2009/  October  29th 2009

Prof. José F. CARIÑENA (Zaragoza)

 

QUANTISATION AND EXACT SOLUTION OF A  POSITION DEPENDENT  NON-LINEAR OSCILLATOR

 

A classical position dependent  nonlinear oscillator in one or two space dimensions will be analysed and a quantization of these systems will be carried out. The classical  system is superintegrable and

its quantum version can be exactly solved in different ways.


22 października 2009/  October  22nd 2009

Prof. Aleksander Filip ŻARNECKI
 

EKSPERYMENTY PRZY KOLAJDERACH:   CO, JAK I DLACZEGO?

 

W ramach seminarium przedstawione zostana "w pigulce" podstawowe aspekty doswiadczalne wspolczesnych eksperymentow przy kolajderach. Punktem wyjascia beda procesy fizyczne, ktorych poszukujemy oraz ich sygnatury. Nastepnie omowione beda zasady dzialania detektorow, ukladow wyzwalania i zbierania danych. Na koniec przedstawione zostana podstawowe metody

rekonstrukcji i analizy danych.


15 października 2009/  October  15th 2009

Tomasz  MASZCZYK (IM PAN)
 

KATEGORIE  MONOIDALNE  JAKO  PRZESTRZENIE NIEPRZEMIENE,  ICH SYMETRIE  I  DEFORMACJE


8 października 2009/  October   8th 2009

Prof. Łukasz TURSKI (CFT)
 

WPŁYW  DEFEKTÓW  TOPOLOGICZNYCH  NA  DYNAMIKĘ  CZĄSTEK


1 października 2009/  October  1st 2009

Piotr CHRUŚCIEL (Tours)
 

O PROBLEMIE CAUCHY'EGO NA STOŻKU W OTW

 


4 czerwca 2009/  June 4th 2009

Jacek  JEZIERSKI
 
HORYZONTY  EKSTREMALNE (ZDEGENEROWANE)


28 maja 2009/  May 28th 2009

Wojciech SATUŁA
 
KILKA UWAG O STRUKTURZE JĄDER ATOMOWYCH 
DLA MATEMATYKÓW
ppt

21 maja 2009/  May 21st 2009

Maciej  NIESZPORSKI
 
DYSKRETYZACJE  ANALIZY  ZESPOLNEJ


7, 14 maja 2009/  May 7th , 14th 2009

Maciej  ŁUKASIK
 
RACHUNEK  WARIACYJNY DLA LAGRANŻJANU JEDNORODNEGO


30 kwietnia 2009/  April 30th 2009

Christian GÉRARD (U Paris-Sud)  
ON THE NELSON MODEL ON STATIC SPACE TIMES

23 kwietnia 2009/  April 23rd 2009

JACEK  KOPEĆ  
STANY  QUASI-SWOBODNE  DLA CCR

16 kwietnia 2009/  April 16th 2009

JAN  DEREZIŃSKI  
ROZPRASZANIE W KWANTOWEJ TEORII POLA

2 kwietnia 2009/  April 2nd 2009

Prof. Kazimierz RZĄŻEWSKI  (CFT)  
PRZYBLIŻENIE PÓL KLASYCZNYCH  DLA ZIMNYCH BOZONÓW

26 marca 2009/  March 26th 2009

Krzysztof A. MEISSNER  
HIPOTEZA    RIEMANNA
 Przedstawię własności funkcji Zeta Riemanna, jej zastosowania, hipotezę Riemanna o położeniu zer funkcji Zeta oraz prosty dowód związku zer z rozkładem liczb pierwszych.

19 marca 2009/  March 19th 2009

Michał WROCHNA  
METODY SUPERSYMETRII ZASTOSOWANE 
W NIERELATYWISTYCZNEJ MECHANICE KWANTOWEJ

12 marca 2009/  March 12th 2009

Andrzej  WEBER (IM UW)  
KLASY CHARAKTERYSTYCZNE W TEORII OSOBLIWOŚCI

Rozważamy odwzorowania zespolonych rozmaitości analitycznych i ich punkty krytyczne. Zbiór punktów, w których odwzorowanie ma ustalony typ osobliwości jest cyklem definiującym pewna klasę kohomologii. R. Thom udowodnił, ze istnieje uniwersalny wielomian, pozwalający wyrazić te klasę przez klasy Cherna rozmaitości. W najprostszym przypadku, tj. dla odwzorowań krzywych, otrzymujemy klasyczna formule Riemanna-Hurwitza wiążącą rodzaje krzywych i stopień odwzorowania z ilością punktów krytycznych. W wyższych wymiarach mamy do dyspozycji wiele cykli związanych z rożnymi typami osobliwości. Wygodnym narzędziem do opisu otrzymanych formul jest rachunek funkcji Schura. Dowodzimy tzw. twierdzenia o dodatniości.


5 marca 2009/  March 5th 2009

Prof. Janusz MIKA (Wyższa Szkoła Menedżerska)  

ANALIZA ASYMPTOTYCZNA RÓWNAŃ EWOLUCJI  Z ZABURZENIEM OSOBLIWYM

Równania ewolucji z zaburzeniem osobliwym odgrywają bardzo ważną rolę w rozmaitych dziedzinach matematyki stosowanej. W moim wykładzie zamierzam przedstawić, w wielkim oczywiście skrócie, zasadnicze fakty z historii tego działu matematyki ze szczególnym uwzględnieniem wyników uzyskanych przeze mnie i moich współpracowników w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat.


26 lutego 2009/  February  26th 2009

Przemysław MAJEWSKI  
WYCIECZKA W KRAINĘ KATEGORII R-MODUŁÓW
Podstawowe założenia algebry homologicznej, kompleksy łańcuchowe, funktory pochodne oraz homologie grup abelowych. Algebra homologiczna jest dość nowym, 'kompleksowym' spojrzeniem  na niektóre zagadnienia algebraiczne i topologiczne. Chciałbym przedstawić widowni zarys tej teorii i stosowane w niej narzędzia. Pokażę przykłady dotyczące rozszerzeń grup i pierścieni oraz policzę najbardziej podstawowe funktory pochodne dla prostych obiektów - funktor Tor(-,-) oraz Ext(-,-). Spróbuję podać powiązania z topologią algebraiczną, a może nawet z fizyką Przedstawię też propozycje innych referatów z tej dziedziny.

19 lutego 2009/  February  19th 2009

Szymon CHARZYŃSKI  (CFT PAN)
ALGEBRY FUNKCJI NIEZMIENNICZYCH  W TEORII POLA Z CECHOWANIEM NA SIECI
 Problem opisu przestrzeni konfiguracyjnej w teorii z cechowaniem na skończonej  sieci można sprowadzić do problemu opisu przestrzeni orbit działania  dołączonego grupy cechowania na N kopiach tej grupy.  Wykorzystując   odwzorowanie  Hilberta, można do opisu przestrzeni orbit używać algebr funkcji  niezmienniczych. Ponieważ grupy cechowania, które się w tym kontekście  rozważa, to grupy SU(n),  algebry które się pojawiają są algebrami funkcji od N  macierzy, niezmienniczych względem unitarnej zmiany bazy. W moim referacie  zaprezentuję przykłady algebr, dla których udało się znaleźć opis w języku  generatorów i relacji.  Pokażę w jaki sposób można szukać takiego opisu, w  szczególności jak można użyć do tego obliczeń symbolicznych  na komputerze.  Pokażę również jakie informacje  o strukturze przestrzeni orbit można uzyskać dysponując  pełnym opisem algebry  niezmienników.

22 stycznia 2009/  January  22nd 2009

Piotr MUCHA (MIM UW)

MAKSYMALNA  REGULARNOŚĆ

Chciałbym opowiedzieć o pewnej klasie oszacowań dla równań cząstkowych typu eliptyczno-parabolicznego, który umożliwia analiza układów nieliniowych za pomocą linearyzacji; opowiedzieć o podstawowych obiektach i narzędziach, głownie z analizy harmonicznej/fourierowskiej. Jest to szczególnie ważne dla zagadnień ze swoboda powierzchnia jak również w badaniu poprawności matematycznej modeli.


15 stycznia 2009/  January  15th 2009

Marcin KOŚCIELECKI

NIEZMIENNIKI  ADIABATYCZNE W MECHANICE KLASYCZNEJ

Z układem hamiltonowskim możemy związać odpowiednia ilość stałych ruchu. Gdy układ nieznacznie zmodyfikujemy, stale ruchu także mogą ulec zmianie. Okazuje sie, ze niektóre stałe zmieniają się wolniej niż inne. Spróbujemy zrozumieć, co oznaczają w tym kontekście słowa ,,stałe’’, ,, nieznacznie'' i ,, wolniej'' i do czego niezmienniki adiabatyczne mogą się przydać.


8 stycznia 2009/  January  8th 2009

Rafał SUSZEK  (King's College)

O  WIECHCIACH  WIĄZEK  I  NIELINIOWYCH  MODELACH  SIGMA

Abelowe wiechcie wiązek z koneksją (abelian bundle gerbes with connection), będące geometryczną realizacją trzeciej grupy hiperkohomologii Deligne'a, stanowią podstawę sformułowania lagranżowskiego dwuwymiarowych teorii pola z symetrią konforemną (tzw. nieliniowych modeli sigma). Ich rola jest przy tym analogiczną do tej, jaką w opisie dynamiki naładowanej cząstki punktowej w topologicznie nietrywialnym polu cechowania pełnią wiązki włókniste z koneksją: oprócz ścisłej definicji funkcjonału działania dostarczają one kohomologicznych narzędzi klasyfikacji teorii klasycznych, w sposób kanoniczny definiują geometryczny schemat ich kwantyzacji, określają warunki istnienia teoriopolowej realizacji izometrii przestrzeni zanurzenia (tj.przeciwdziedziny pól elementarnych teorii) etc. W moim wykładzie przedstawię najprzód wybrane elementy kohomologicznego, geometrycznego i kategorialnego opisu wiechci wiązek z koneksją, po czym - jeśli czas mi na to pozwoli - omówię pokrótce zastosowania teorii wiechci w konstrukcji nieliniowych modeli sigma oraz w opisie uogólnionych struktur zespolonych Hitchina.


18 grudnia 2008/  December  18th 2008

Prof. Jan KISYŃSKI  (IM PAN)

TWIERDZENIE  COHENA  O  FAKTORYZACJI

konspekt


11 grudnia 2008/  December  11th 2008

Emily BURGUNDER (IM PAN)

KONTSEVICH GRAPH COMPLEXES AND LODAY-QUILLEN-TSYGAN THEOREM

Kontsevich has given an elegant theory that links the homology of symplectic vector fields with invariants in low-dimension topology: a complex of graphs. We will link this theorem with Loday-Quillen-Tsygan theorem which computes the homology of the Lie matrices in terms of cyclic homology. Then, we will generalize Kontsevich theorem to Leibniz homology by constructing a new type of graph complex.


4 grudnia 2008/  December  4th 2008

Piotr  STACHURA

WOKÓŁ TWIERDZEŃ BISOGNANO-WICHMANNA


27 listopada 2008/  November  27th 2008

Paweł  KASPRZAK

WPROWADZENIE  DO  TWISTORÓW


20 listopada 2008/  November  20th 2008

Prof.  Michał  MISIUREWICZ (IUPUI)

NATURALNE  MIARY  ERGODYCZNE


13 listopada 2008/  November  13th 2008

Katarzyna  GRABOWSKA

NOWY SCHEMAT GEOMETRYCZNY DLA RACHUNKU WARIACYJNEGO Z WIĘZAMI


6 listopada 2008/  November  6th 2008

Prof. Henryk WOŹNIAKOWSKI (MIM UW)

PODATNOŚĆ OBLICZENIOWA PROBLEMÓW  WIELOWYMIAROWYCH


30 października 2008/  October  30th 2008

Paweł ZIŃ  (IPJ)

GĘSTOŚĆ  CZĄSTEK  W  POJEDYŃCZEJ  REALIZACJI  EKSPERYMENTALNEJ UKŁADU  WIELU  CZĄSTEK  -

 OBLICZENIA  TEORETYCZNE ORAZ  WYNIKI  DOŚWIADCZALNE


23 października 2008/  October  23rd 2008

Tadeusz PŁATKOWSKI  (MIMUW)

WYBRANE  MODELE  GIER  STRATEGICZNYCH:

GRA  NA  MNIEJSZOŚĆ  I  DYLEMATY  WSPÓŁPRACY


16 października 2008/  October 16th 2008

Wojciech CHOJNACKI (U. of Adelaide)

PÓŁGRUPY  OPERATORÓW  Z  PUNKTU  WIDZENIA

TEORII  REPREZENTACJI  ALGEBR  BANACHA


9 października 2008/  October 9th 2008

Paweł  KASPRZAK

KLASYCZNA  TEORIA  MOMENTÓW

2 października 2008/  October 2nd 2008

Prof.  Iwo  BIAŁYNICKI-BIRULA

TRANSFORMATA  RADONA  W  FIZYCE KWANTOWEJ

Transformata Radona powstała jako ciekawa matematyczna obserwacja. Sześćdziesiąt lat później zaowocowała ona nagrodą Nobla i aparatura medyczną wartą miliony. Z ogromnego zasobu wiedzy na temat transformaty Radona wybrałem tylko to, co mnie najbardziej interesuje. Na seminarium opowiem o związkach tej transformaty z mechaniką kwantową.


 
  Dane z lat poprzednich można obejrzeć tutaj