SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 7. grudnia 2017 r. o godzinie 10:15

Krzysztof Byczuk (IFT WFUW)

wygłosi wykład pt.

"Oscylacje Friedela w układach skorelowanych fermionów"

Streszczenie
Zostanie przedstawione wprowadzenie do tematyki oscylacji Friedela w układach fermionowych z niejednorodnościami oraz omówione zostanie, jak korelacje miedzy cząsteczkami wpływają na zmianę tych oscylacji. Wyniki numeryczne otrzymane w ramach teorii dynamicznego pola średniego w przestrzeni rzeczywistej zostaną omówione wraz z wprowadzeniem do tej teoretycznej metody.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.