SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 15. grudnia 2016 r. o godzinie 10:15

Piotr Stachura (KZM SGGW)

wygłosi wykład pt.

"Nierówność Bogoliubova, jej uogólnienia i przykład zastosowania"

Streszczenie
Omówię klasyczną nierówność Bogoliubowa, jej postać w temperaturze 0 oraz uogólnienie na nieskończenie wymiarową przestrzeń Hilberta. Jeżeli czas pozwoli, zaprezentuję przykład jej zastosowania dla układu rotorów w temperaturze 0.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.