SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 26. stycznia 2017 r. o godzinie 10:15

Javier de Lucas Araujo (KMMF WFUW)

wygłosi wykład pt.

"Geometric structures and Lie systems: toward the multisymplectic case"

Streszczenie
This talk is aimed at presenting an on-going research on Lie systems possessing Vessiot—Guldberg Lie algebras of Hamiltonian vector fields relative to different types of geometric structures, e.g., Poisson, k-symplectic, and multisymplectic structures. As a main novelty, I will focus upon the case of multisymplectic structures, namely non-degenerate and closed k-forms. I will present some techniques for constructing such Lie systems, and I will study a reduction process for them. This suggests us to use a quite general type of multisymplectic momentum map and a multisymplectic reduction procedure for multisymplectic volume forms. Results will be illustrated with examples of physical and mathematical interest.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.