SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 23. lutego 2017 r. o godzinie 10:15

Kenji Yajima (Gakashuin University, Tokio)

wygłosi wykład pt.

"Lp-boundedness of wave operators for the Schrödinger operator with point interactions"

Streszczenie
We prove that wave operators for the three-dimensional Schrödinger operators with multi-center local point interactions are bounded in Lp for all 1 < p < 3 but not for other p's for arbitrary centers and non-zero strengths. This is joint work with G. Dell'Antonio, A. Michelangeli and R. Scandone.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.