SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 9. marca 2017 r. o godzinie 10:15

Józef H. Przytycki (The George Washington University)

wygłosi wykład pt.

"Introduction to Khovanov homology"

Streszczenie
We offer gentle introduction to Khovanov homology. We start from chain complexes and classical examples of homology (for simplicial complexes, groups and quandles). We introduce the notion of (pre)simplicial sets (and modules) and (pre)cubic sets (and modules). We show how to construct geometric realization of (pre)simplicial and (pre)cubic sets. We give an elementary definition of Khovanov homology of links and discuss geometric realization in extreme and almost extreme grading.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.