SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 1. października 2015 r. o godzinie 10:15

Artur Sergyeyev (SU Opava)

wygłosi wykład pt.

"New integrable systems in 3+1 dimensions from contact geometry"

Streszczenie
We introduce a new kind of nonisospectral Lax representation, contact Lax pair, related to contact geometry. The compatibility conditions for the contact Lax pairs yield a broad new class of (3+1)-dimensional integrable systems, thus demonstrating that such systems are considerably less exceptional than it was generally believed.
To illustrate our results, we present, inter alia, a new (3+1)-dimensional integrable system with an arbitrarily large finite number of components. In the simplest special case, this system yields a (3+1)-dimensional integrable generalization of the dispersionless Kadomtsev—Petviashvili equation.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.