SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 6. października 2016 r. o godzinie 10:15

Jerzy Kijowski (CFT PAN)

wygłosi wykład pt.

"Higher-order curvature tensors, higher-order Bianchi identities"

Streszczenie
Trying to understand cosmological anomalies (dark energy, dark matter), many physicists consider various generalizations of the General Relativity Theory. E.g.: theories derived from a Lagrangian depending not only upon the curvature tensor, but also upon its higher covariant derivatives. Personally, I do not believe in the physical relevance of such theories. But, when analizing their mathematical structure, one discovers a beautiful "Terra Nova" of geometric constructions, which sheds also new light on the classical notion of curvature.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.