SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 25. maja 2017 r. o godzinie 10:15

Sławomir Klimek (Department of Mathematical Sciences, Indiana University-Purdue University Indianapolis)

wygłosi wykład pt.

"Unbounded derivations on noncommutative spaces and spectral triples"

Streszczenie
In this talk I will describe natural unbounded derivations on simple examples of noncommutative spaces: the quantum disk and the quantum torus. In particular I will answer the question whether such derivations come from operators with compact parametrix and thus can be used to define spectral triples (joint work with M. McBride, K. Sakai, and S. Rathnayake).

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.