SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 13. października 2016 r. o godzinie 10:15

Marcin Napiórkowski (KMMF WFUW)

wygłosi wykład pt.

"A mathematical-physics perspective on spin-wave theory"

Streszczenie
Spin-wave theory suggests that low-temperature properties of the Heisenberg model can be described in terms of noninteracting quasiparticles called magnons. In my talk, I will review the basic concepts and predictions of spin-wave approximation and report on recent rigorous results in that direction.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.