SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 19. października 2017 r. o godzinie 10:15

Maciej Nieszporski (KMMF WFUW)

wygłosi wykład pt.

"Transformacje Bäcklunda, zasady nieliniowej superpozycji, odwzorowania Yanga-Baxtera"

Streszczenie
W pierwszej części prezentacji przypomnę wybrane pojęcia z teorii równań różniczkowych i równań różnicowych, o których mówi się, że są C-całkowalne lub S-całkowalne.

W drugiej części omówię związek wybranych równań różnicowych S-całkowalnych z pewnymi odwzorowaniami wymiernymi i korzyści, jakie z tego związku płyną.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.