SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 26. października 2017 r. o godzinie 10:15

Paweł Duch (ZTP IFUJ)

wygłosi wykład pt.

"Causal perturbation theory"

Streszczenie
In the talk, I will present a gentle and accessible introduction to the mathematically rigorous approach to the perturbative quantum field theory developed by Epstein and Glaser. The fundamental objects of this approach are the time-ordered products of polynomials in the basic fields which are defined axiomatically. Their construction is carried out in the position space and does not require the introduction of any ultraviolet regularization. Using the time-ordered products, one first defines the scattering matrix and the interacting fields in the theory in which the coupling constant is replaced by a Schwartz function called the switching function. In order to obtain the physical scattering matrix and interacting fields the so-called adiabatic limit is taken.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.