SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 2. listopada 2017 r. o godzinie 10:15

Daniel Siemssen (Universität Wuppertal)

wygłosi wykład pt.

"Non-autonomous linear evolution equations"

Streszczenie
I will present the abstract theory for the integration of non-autonomous linear evolution equations d/dt u(t) = A(t) u(t) in a Banach-space setting. Particular focus will be on the regularity of t -> A(t) and the assumptions on the underlying Banach space. I will also discuss some applications of this theory.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.