SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 10. listopada 2016 r. o godzinie 10:15

Michał Bejger (CAMK)

wygłosi wykład pt.

,,Bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych. Idea detekcji i źródła astrofizyczne.''

Streszczenie
Niedawne bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych otwierają zupełnie nowe okno obserwacyjne na Wszechświat i obiecują postęp w eksperymentalnym weryfikowaniu teorii grawitacji. Podczas wykładu opowiem o idei detekcji, najczulszych obecnie urządzeniach zdolnych wykrywać fale grawitacyjne (laserowych interferometrach LIGO i Virgo) oraz najbardziej obiecujących astrofizycznych źródłach fal grawitacyjnych.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.