SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 17. listopada 2016 r. o godzinie 10:15

Konrad Banaszek (IFT WFUW)

wygłosi wykład pt.

''Optical communication in the low-power regime''

Streszczenie
Quantum theory of electromagnetic fields imposes fundamental limits on the capacity of optical communication channels. We will present exemplary keying techniques and discuss their efficiency in the regime of low average input power.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.