SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 24. listopada 2016 r. o godzinie 10:15

Krzysztof Andrzejewski (Uniwersytet Łódzki)

wygłosi wykład pt.

,,Symetria konforemna w układach nierelatywistycznych''

Streszczenie
Obfitość realizacji symetrii konforemnej budzi coraz większe zainteresowanie. Aby lepiej zrozumieć znaczenie i konsekwencje z niej płynące, warto badać jej odpowiedniki w świecie nierelatywistycznym. Na seminarium omówię pojęcie symetrii konforemnej w przypadku nierelatywistycznym i jego dynamiczne interpretacje.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.