SEMINARIUM

TEORIA DWOISTOŚCI

KATEDRY METOD MATEMATYCZNYCH FIZYKIW dniu 23. listopada 2017 r. o godzinie 10:15

Szymon Charzyński (KMMF WFUW)

wygłosi wykład pt.

"Wiązki Bessela w zlinearyzowanej teorii grawitacji"

Streszczenie
Wiązki Bessela stanowią przykład rozwiązań falowych niosących orbitalny moment pędu. Elektromagnetyczne wiązki Bessela mają wiele ciekawych własności, w szczególności mają zdolność pułapkowania naładowanych cząstek w otoczeniu osi symetrii wiązki. Opierając się na analogii pomiędzy elektrodynamiką, a zlinearyzowaną teorią grawitacji pokażę, jak konstruuje się grawitacyjne wiązki Bessela i omówię ich własności.

Seminarium odbywa się w czwartki w godzinach 10:15–12:00 w sali 2.23 w głównym budynku Wydziału Fizyki UW przy ul. Pasteura 5 (II p.) w Warszawie.
Dodatkowe informacje są zamieszczane na stronie http://oldwww.fuw.edu.pl/KMMF/sem.czw.przedp.html.