WF UW

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski

Fizyka dla każdego

Przedstawiamy materiały popularnonaukowe i dydaktyczne z dziedziny fizyki (wykłady, artykuły, książki, przezrocza, filmy, programy komputerowe itp.) przygotowane na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Problemów Jądrowych.

 1. Wykłady i pokazy z fizyki na Festiwalach Nauki w Warszawie - obszerny i bardzo interesujący zbiór materiałów popularyzujących fizykę
 2. Edukacja nauczycieli
 3. Konkurs Fizyczny "Poszukujemy Talentów"
 4. Zabawki i fizyka
 5. Termodynamika statystyczna w doświadczeniach numerycznych
 6. Fizyka cząstek elementarnych dla każdego
 7. Czas i przestrzeń
 8. Witamy w CERN-ie - Wycieczka do DESY
 9. 50-lecie CERN-u: sesje naukowe w Polsce
 10. Światowy Rok Fizyki 2005
 11. Wykłady inauguracyjne: 1996, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
 12. Wykłady podczas dni otwartych: 2006
 13. Książki popularyzujące fizykę
 14. Podręczniki szkolne
 15. Podręczniki akademickie
 16. Skrypty akademickie
 17. Wykłady akademickie
 18. Fizyka w Akademickiej Telewizji Naukowej